• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Milli mətbuta göstərilən dəstək Ulu Öndər Heydər Əliyevin cəmiyyətdə demokratik münasibətlərin  inkişafına xidmət edən siyasətinin təzahürüdür

  Milli mətbuta göstərilən dəstək Ulu Öndər Heydər Əliyevin cəmiyyətdə demokratik münasibətlərin  inkişafına xidmət edən siyasətinin təzahürüdür


  "Əkinçi" qəzeti ilə həyata qədəm qoyan, "Molla Nəsrəddin" ənənələri ilə mübarizləşən Azərbaycan milli mətbuatı ötən uzun zaman ərzində, həqiqətən, çox kəşməkeşli, həm də son dərəcə şərəfli bir inkişaf yolu keçib. Təbiidir ki, bu yol heç də həmişə hamar olmayıb. Əslində, bütün dövrlərdə və bütün ölkələrdə mətbuatın missiyası da elə cəmiyyəti düşündürən, narahat edən problemləri gündəmə gətirmək, onların həlli yollarını aramaq və ən başlıcası, hökumətin və geniş ictimaiyyətin diqqətini bu sahəyə səfərbər etmək olub. Bu mənada mətbuat həmişə tərəqqi və inkişafa yardımçı, ətalət, cəhalət, mühafizəkarlıq, meşşanlıq və nəhayət, sui-istifadə və cinayət hallarına qarşı amansız mübariz olub. Təbii ki, söhbət sağlam mətbuatdan gedir.

  Azərbaycanda sağlam və peşəkar mətbuatın formalaşmasında xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub. Bəli, Ulu Öndər hələ dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışdığı illərdə, xüsusən də Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin I katibi olarkən mətbuatla sıx təmas onun iş prinsipinin başlıca istiqamətlərindən biri olub. Bu ondan irəli gəlirdi ki, Heydər Əliyev hər zaman çox güclü təbliğat və təşviqat maşını olan mətbuatın insanları səfərbər etmək, onları təşkilatlandırmaq imkanlarını çox gözəl bilirdi.Ona görə də 70-80-ci illərdə cəmiyyəti düşündürən, narahat edən bütün problemlər məhz Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə bu və ya digər formada mətbuata verilirdi.

  Ümummilli Lider özu bu barədə deyirdi ki, sovet hakimiyyəti vaxtında bizdə bir mətbuat - kommunist mətbuatı vardı. Mən həmişə bu mətbuatı bizim nöqsanları araşdırmaq, aşkara çıxarmaq istiqamətinə yönəldirdim. Çünki biz işdəki nöqsanların hamısını aşkara çıxara bilmirdik...
  Təbiidir ki, mətbuat və televiziyanın qaldırdığı problemlər də MK-nın və şəxsən Heydər Əliyevin diqqətindən yayınmırdı.Həmin illərdə dövrünün tanınmış qəzetləri olan "Kommunist", "Bakı", "Azərbaycan gəncləri", "Bakinski raboçi" və digər qəzetlərdə çap olunan ciddi tənqidi yazıların, demək olar ki, əksəriyyətinə birbaşa Mərkəzi Komitə səviyyəsində dərhal reaksiya verilirdi, plenum və büro iclaslarında müzakirələrə çıxarılırdı.
  Dövrünün böyük siyasətçisi olan Heydər Əliyev mətbuatla, jurnalistlərlə səmimi idi. O, sözün əsl mənasında, mətbuata hamıdan çox açıq adam idi. Yəni, o, mətbuata hər şeyi deyirdi və mətbuatın qaldırdığı problemlərə də həssaslıqla yanaşırdı. "Literaturnaya qazeta"da "Qoy, ədalət zəfər çalsın" başlığı altında dərc olunmuş müsahibəni bir an göz önünə gətirin. Heydər Əliyev həmin müsahibəsi ilə, əslində, SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı açıq müharibə elan etmişdi.

  Heydər Əliyev mətbuatın gücünə inanırdı və elə bu səbəbdən də mətbuatdan çox şey umurdu.
  Qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev idarəçilik məktəbinin və siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda mətbuata dövlət qayğısının miqyası daha da genişlənmişdir. İndi Azərbaycanda istənilən şəxs özünə mətbuat orqanı yarada bilər. Bunun üçün yetərincə əlverişli mühit olduğundan qəzet və jurnalların sayı durmadan artır. Əvvəllər az qala, hər kəs bilirdi ki, ölkədə nə qədər qəzet və jurnal dərc olunur. İndi isə, hətta aidiyyatı orqanların nümayəndələri belə bəzən ölkədə nə qədər qəzet və jurnal nəşr olduğunu söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Bu gün Azərbaycanda hər kəsin imkanı var ki, onu düşündürən, narahat edən məsələlər barədə mülahizələrini mətbuata çıxarsın. Əfsuslar olsun ki, bir çoxları mətbuatın sərbəstiliyindən sui-istifadə edərək ondan "piar" kimi istifadə edir. Bəli, bu danılmaz həqiqətdir ki, indiki halda Azərbaycanda nəşr olunan bir sıra mətbuat orqanları, necə deyərlər, gecə-gündüz hakimiyyət əleyhinə böhtan kampaniyası aparmaqla məşğuldur. Bu nəşrlərin kimlərinsə əlində oyuncaq olduğu artıq hər kəsə çox yaxşı bəllidir. İdeyaları çürüyən, siyasi proqram və platformaları bütünlüklə iflasa uğrayan, çağırış və şüarları kütlə tərəfindən gülüş və istehza ilə qarşılanan, beləliklə də sosial bazasını tam şəkildə itirmiş olan üzdəniraq müxalifət bu gün, sadəcə, olaraq ayrı-ayrı mətbuat orqanlarının kölgəsinə qısılaraq süni görüntü yaratmaqla məşğuldur. Bu, əslində, xaricdəki havadarlarından yardım və ya qrantlar almaq üçün edilir. Təbiidir ki, həmin yardım və qrantların bir hissəsi də elə müxalifət mətbuatının maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

  Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti əsası Ümmumilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş hüquqi-demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə daha parlaq gələcəyə doğru inamla addımlayır. Azərbaycan mediası bu inkişafın ön sıralarında qərar tutmaqdadır. Əslində başqa cür ola da bilməz. Çünki yaşlı mətbuatın da, elektron medianın da yükü və qayğısı kimi, məsuliyyəti də bu gün həmişə olduğundan qat-qat ağırdır. İnanırıq ki, Azərbaycan jurnalistikası bundan sonra da öz üzərinə düşən məsul və şərəfli vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələcəkdir.

  Heydər Əliyev jurnalistikaya və jurnalistlərə böyük qayğısına, medianın nəzəri konsepsiyasının zənginləşməsinə, ölkədə kütləvi informasiya vasitələri sisteminin sürətli inkişafına göstərdiyi dövlət köməyinə görə "Jurnalistlərin dostu" mükafatına layiq görülmüşdü. O mükafatın təqdim olunma mərasimində də Ulu Öndər ölkədə demokratik dəyərlərin formalaşması prosesində mətbuatın, teleradionun misilsiz xidmətini xüsusi qeyd etdi, jurnalistlərin əməyini bir daha yüksək qiymətləndirdi və bu peşə sahiblərinə bəzi gileylərini də dilə gətirdi. O, bəzi jurnalistlərin ucuz sensasiya dalınca qaçmalarını tənqid etdi, amma jurnalistikanın bütün incəliklərinə ən yaxşı nəzəriyyəçi və peşəkar bələdçiliyi ilə yarızarafat, yarıciddi belə bir fikri də gizlətmədi: "Bilirəm - dedi - sensasiya yaratmayanda sizi oxumurlar, amma sensasiyada da həqiqət prinsipinə sadiq olmalısınız". Bəli, bu da H.Əliyevin jurnalistikaya dair nəzəri görüşləri silsiləsinə aid olan çox maraqlı bir fikir idi...
  Bütövlükdə, KİV-in fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə, həmçinin jurnalist əməyinə verilən yüksək qiymətin göstəricisi olaraq

  Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 2005-ci il iyul ayının 21-də “Azərbaycan mətbuat işçilərinin təltif edilməsi haqqında”, “Azərbaycan mətbuat işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında”, habelə, “Kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında” sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısının Azərbaycan mətbuatının 130 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncamda müstəqil milli mətbuatımızın üzərinə düşən məsuliyyət ifadə olunur. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il 8 fevral tarixli “Qəzetlərin “Azərbaycan” nəşriyyatına olan borclarının ödənilməsi barədə” Sərəncamını isə ulu öndərin mətbuatın maddi-texniki imkanlarının yaxşılaşdırılması yönündə həyata keçirdiyi siyasətin davamı kimi qiymətləndirmək olar. Sərəncama əsasən, qəzetlərin nəşriyyata olan 450 min ABŞ dolları həcmində borcu dövlət büdcəsindən ödənildi. Xatırladaq ki, qəzetlərin borclarının dondurulması haqqında mütərəqqi qərar hələ 2001-ci ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən verilmişdi. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması və respublikamızın maliyyə imkanlarının yaxşılaşması borcların büdcə hesabına birdəfəlik ödənilməsinə şərait yaratdı.

  Qeyd edək ki, borcları ödənilən qəzetlər içərisində müstəqil və müxalifyönlü qəzetlər üstünlük təşkil edib. Bu isə bir daha təsdiq edir ki, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, ölkədə bütün mətbuat orqanlarına dövlətin münasibəti, diqqət və qayğısı eynidir, onların azad fəaliyyətinə heç bir maneə yoxdur. Bundan başqa, Azərbaycan mətbuat işçilərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün yaşayış evlərinin tikilməsi də bu reallığın bariz göstəricisidir. Ümumiyyətlə, bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin mətbuat sahəsinə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı bu sahənin sürətlə inkişaf etməsinə, mətbu orqanların fəaliyyətinin genişlənməsinə və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olub. Prezident İlham Əliyev də ümummilli lider kimi jurnalistlərə səmimi münasibət bəsləyir, onların sosial və iş şəraitilə tanış olur, ən əsası mətbuat nümayəndələrinin xeyrinə qərarlar verir. Belə bir mühit, əlbəttə ki, media nümayəndələri arasında perspektivlə bağlı böyük ümidlər yaradır.

  Düşünürük ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin layiqli siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində media sektoru daha da inkişaf edəcək və cəmiyyətimizin inkişafına təkan verən əhəmiyyətli sahə kimi formalaşacaq. Bu reallıqlar isə əbədiyaşar liderimizin ideyalarının yaşadılması, həyata keçirilməsi üçün həm də mətbuatımızın inkişafı üçün önəmli bir stimuldur.                                                                                                                                                                

  Əlihüseyn ŞÜKÜROV,
  Masallı rayonu. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və 

  Rusiya Federasiyası Jurnalistlər İttifaqının üzvü.


  "Yeni həyat" qəzeti,  
   www.yeniheyet.az
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 16:24 Rafiq Bağırov –80
  2. 19:59 Akademik Mirməmməd Cavadzadənin 95 illiyinə həsr olunan elmi-praktik konfrans keçirilib
  3. 19:45 Masallının Mədəniyyət işçiləri ekskursiyada
  4. 19:26 Xırmandalı ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  5. 19:19 Masallıda kənd təsərrüfatı
  6. 19:16 Masallı idmançısı Peşəkar Liqada Dünya ikincisi oldu
  7. 19:14 “Muzeylər bu günümüz, sabahımızdır”
  8. 20:30 Təzə şeirlər
  9. 20:15 İki şəhid anası Ziba Əsgərova: “Yuxum çin oldu...”
  10. 20:10 Şəhid anasını ziyarət
  11. 19:22 Şəhid Zeynal Şahhüseynlinin doğum günü
  12. 19:18 “Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir”
  13. 19:06 Şagirdlərin etüd pleneri
  14. 18:53 Masallı gəncləri “Cəsur kadet”də uğurlu nəticə göstəriblər
  15. 18:48 “Ərkivan Masallı” futbol komandası həvəskarlar Liqasında qrup liderliyinə yüksəldi
  16. 15:20 Şuşa Kəbə evimizdir
  17. 15:14 2022-ci il “Şuşa ili”dir. ŞUŞA DAĞLARINDAN ÇƏKİLİB DUMAN...
  18. 19:41 “Bir ömrün işığı” kitabının və eyniadlı sənədli filmin təqdimatı
  19. 19:31 Rayon rəsmiləri Şəhid övladının doğum günündə
  20. 19:27 Şəhid yadigarının ad günü qeyd olundu
  21. 17:21 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Rize-Artvin Hava Limanının açılış mərasimində iştirak ediblər
  22. 17:08 Azərbaycanın Zəngəzur mahalı
  23. 15:40 MASALLININ İLK TİBB ELMLƏRİ DOKTORU ƏVƏZ CƏBİYEVİN 100 İLLİK YUBİLEYİ
  24. 20:20 Masallıda vətəndaşların növbəti qəbulu keçirildi
  25. 20:12 Şəhid Elgün Mikayıllının doğum günü
  26. 20:09 “Qəhrəmanlarımızı Tanıdaq” layihəsi davam edir
  27. 20:06 Yeniyetmə güləşçimiz Türkiyədən gümüş medalla qayıdı
  28. 20:04 Masallıda Şəhid mayor Anar Novruzovun doğum günü
  29. 19:51 İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının açılışında iştirak ediblər
  30. 19:37 Diqqət! Diqqət!
  31. 19:53 Masallı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı cinayət işi başlanıb
  32. 19:45 Masallı məktəblilərinin növbəti uğuru
  33. 19:42 Hişkədərə kəndi ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  34. 19:34 Masallıda şəhid mayor Anar Novruzovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir
  35. 23:03 Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyada böyük nüfuz qazanması Heydər Əliyev siyasətinin məntiqi nəticəsidir
  36. 18:57 Masallıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99 illiyi möhtəşəm bayram konserti ilə yadda qalıb
  37. 18:52 Masallıda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi böyük ehtiramla yad edildi
  38. 11:55 Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının azadlıq carçısıdır
  39. 19:29 Məmmədhüseyn Lətif oğlu Həsənov
  40. 11:50 Ümummili Lider Heydər Əliyev
  «    May 2022    »
  BeÇaÇCaCŞB
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ