• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Heydər Əliyev – 101 Heydər Əliyev – Azərbaycan xalqının milli sərvətidir

  Heydər Əliyev – 101 Heydər Əliyev – Azərbaycan xalqının milli sərvətidir

  Heydər Əliyev Çağdaş dünyanın siyasi tarixində öz izini qoymuş, adını əbədi olaraq tarixə həkk etmiş böyük şəxsiyyətdir. Zamanın çərçivəsinə sığışmayan bu böyük insanı, sözün çərçivəsinə sığışdırmaq da çox çətindir. Onun haqqında nə qədər deyilsə də çox azdır. Qədim yunan filosofları o kəsləri dahi hesab edirdilər ki, onlar heç kəsin görə bilmədiklərini görə bilirlər. Heydər Əliyev məhz belə dahilərdən idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın adını bir dövlət kimi dünya tarixinə böyük hərflərlə və əbədi olaraq yazdı. Heydər Əliyevin qeyri adi istedadı, dərin zəkası, fenomenal qabiliyyəti, unikal dövlətçılık məharəti dünya nəhəngləri arasında onun yerini müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyev tarixi yaradan şəxsiyyət idi. O, zamanla ayaqlaşan, bəzən onu qabaqlayan siyasətçilər cərgəsinə aiddir. Ulu yaradan Ümümilli liderimiz Heydər Əliyevə çox şey vermişdir – fenomen yaddaş, dərin təhlil qabiliyyəti, vətəninə bağlılıq, sadəlik, dözüm, səlis nitq hətta yaraşıqlı qamət və tarix yaratmaq bacarığı.

  Bu gün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, məhz o, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır, onun bütün varlığı ilə sevdiyi bir xalqın övladıdır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 34 illik rəhbərliyi dövrü Azərbaycan tarixinin ən yüksək inkişaf mərhələsi olmuşdur. Müstəqil ölkəmizin bugünki uğurları Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsidir.

  Heydər Əliyev xalqını sonsuz məhəbbətlə sevmiş, xalq da onun sevgisini daim uca tutmuşdur. Məhz xalqına bu məhəbbət dünya şöhrətli siyasi xadimi yenidən öz ana vətəni Azərbaycana ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə qaytarmışdır. 1993-cü ilin keşməkeşli iyun günlərində xalqın təkidli tələbi və xahişi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Xalqımızı və dövlətimizi böyük təhlükədən xilas etmək, müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmaq missiyasına “Ömrünün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram” söyləməklə başlayan Heydər Əliyev nadir və dövlətçilik zəkası, cəsarətli və sarsılmaz iradəsi ilə Azərbaycanda keçmiş Sovetlər Birliyindən miras qalmış rejim əvəzinə, demokratik, hüquqi dövlət yaratmağa müvəffəq oldu.

  Müstəqilliyini qorunmasının onun əldə edilməsindən qat-qat çətin olduğunu deyən dahi rəhbər Heydər Əliyev bu ağır vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi.  Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyimizi əbədi və dönməz etdi, ölkəmizə sabbitlik, sülh və əmin-amanlıq, siyasi islahatlar, demokratikləşmə, iqtisadi yüksəliş, sosial inkişaf gətirdi. Atəşkəsə nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, Azərbaycanı tənəzzül etmiş dövlətdən, inkişaf edən ölkəyə çevirdi. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı və mərhələ-mərhələ reallaşdırdığı “Əsrin müqaviləsi” milli neft strategiyası Azərbaycana böyük siyasi və iqtisadi dividentlər gətirir. Hazırda Azərbaycanda bu möhtəşəm strategiyanın real nəticələrini görürük. Ölkəmizin iri beynəlxalq layihələrdə iştirakı, Böyük İpək Yolunun bərpası, TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin həyata vəsiqə alması da ümumilli liderimizin çox böyük xidmətlərindəndir.
  Heydər Əliyevin həyata keçirtdiyi təxirəsalınmaz tədbirlərinin nəticəsi kimi, bir tərəfdən Milli Ordunun formalaşması, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir silahlı qüvəllərin yaradılması, digər tərəfdən atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və diplomatik vasitələr işə salınmış, bunun da nəticəsində 1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olunmuşdur.

  Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin, habelə separatçı-
  millətçi ünsürlərin ölkəni parçalamaq kimi mənfur niyyətlərinin qarşısı Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində alınmış, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanılmışdır.

  Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında adi söz demək mümkün deyil. Onun barəsində səmimi ifadə edilən hər bir fikirdə bir ucalıq, yüksək məna çaları var. Heydər Əliyev fenomeni təkcə bir məkanla, Azərbaycanla məhdudlaşmır. O hələ sağlığında əfsanələşən, siyasət olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Biz dünyanın məhşur simalarının bu dahi şəxsiyyət haqqında necə heyranlıqla, ehtiramla danışdıqlarının şahidiyik. Onların ümumilli liderlə bağlı söylədiklərini bir yerə cəmləşdirsək, dünyanın ən dahi siyasi liderlərindən birinin “siyasi portreti” alınar və hər kəs də onu dərhal tanıyar. “Bu Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir – Türk və müsəlman dünyasının fəxri, Azərbaycan xalqının qüdrətli oğlu! Dünya siyasətinin nəhəngi və hətta rəqibləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilən nadir bir şəxsiyyət!”

  Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan siyasətinin ən parlaq siması və XXI əsr müstəqillik kursunun memarıdır.
  Məşhur amerikalı siyasi xadim və politoloq Zbiqnev Bjezinski demişdir: “Heydər Əliyev siyasi cəhətdən möhkəm, məntiqli, zəkalı, istədiyini tez çatdıran şəxsiyyət – bir sözlə şəksiz liderdir”.

  Fransanın Sabiq Prezidenti Jak Şirak Heydər Əliyevə olan heyranlığını gizlətmirdi: “Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı tərəqqi yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərtafında müzakirələr apararkən münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun göstərdiyi cəsarəti, müdrikliyi və qətiyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, bu ölkəyə Prezident Heydər Əliyev kimi böyük siyasi idarəyə, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik müdrik, uzaqgörən və nüfuzlu dövlət xadimi rəhbərlik edir.”
  ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən olan Corc Buş isə açıq demişdir: “Dünyada tanınmış, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünyagörüşünə və nadir natiqlik istedadına valehəm”.

  Türkiyənin Baş naziri olmuş, məhrum Bülənd Ecevitin bir fikri çox maraqlıdır: “Qudrətli öndərsiz bir millət heç nəyə nail ola bilməz. Heydər Əlirza oğlu Əliyev Atatürk qədər qüdrətli bir türkdür. Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir.” Sıralamanı uzatmaq olar.
  Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsindəki misilsiz xidmətlərindən biridə özündən sonra dövlətçilik işinin daimliyini təmin edəcək qüdrətli varis və lider yetişdirməsidir. Heydər Əliyev hələ sağlığında böyük bir məktəb – dövlət idarəçiliyi məktəbi yaratdı. Bu salondakılar da daxil olmaqla bu məktəbin ən azı 800 min nəfər YAP-çı müdavimi vardır. Biz hamımız qiyabiçi tələbə qismindəyik. Bu məktəbin yeganə əyani təhsilli məzunu isə ulu öndərin siyasi və genetik-irsi varisi olan çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdir.

  Heydər Əliyev idarəçiliyi məktəbinin bütün incəliklərini dərindən bilən cənab İlham Əliyevinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi ötən 21 ildə möhtəşəm fəaliyyəti, onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının nail olduğu mühüm qələbələr, sürətli sosial-iqtisadi inkişaf, böyük quruculuq işləri, vətəndaşlarının sosial rifahının ilbəil daha da yaxşılaşması insan hüquq və azadlıqlarının yüksək təminatla qorunması, beynəlxalq standartlara uyğun vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, qanunun aliliyini təmin edən hüquqi dövlət quruculuğu prosessinin uğurla həyata keçirilməsi – bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin bugünki reallığı olmaqla ümumilli liderin xatirəsinə ən böyük hədiyyədir!!!

  Heydər Əliyev qürur hissi ilə deyərdi: “Mən həmişə fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”
  Bu gün Azərbaycan xalqı fəxr edir ki, onun Heydər Əliyev kimi övladı var. Qəlbi həmişə Azərbaycanla döyünən Heydər Əliyevin parlaq xatirəsi daim anılacaq və seviləcəkdir.


  Qumru ƏHMƏDOV,
  YAP fəalı, veteran müəllim.                                                                                                                    
   Masallı rayonu, Mahmudavar kəndi.
  Şəkillərdə:    HEYDƏR ƏLİYEV MASALLIDA. 1998-Cİ İL.  "Yeni həyat" qəzeti,
  www.yeniheyet.az
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 13:42 Müstəqillik Gününü qalib ölkənin vətəndaşları kimi qeyd edirik
  2. 16:31 Masallıda Ombudsman Aparatı və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən seminar
  3. 16:12 Masallı RİH Başçısı 22.05.2024-cü il tarixdə Öncəqala ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  4. 15:21 İki ölkə arasında münasibət
  5. 14:56 Masallı rayonu Həsənli kənd orta məktəbinin şagirdi imtahanda ən yüksək nəticəni göstərib
  6. 14:40 Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan artıq yaşıl enerji zonasıdır
  7. 14:34 "Masallıda axar çay..."
  8. 14:00 Masallıda nöqsanlar aşkarlanan ət kəsimi məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
  9. 23:30 İki Ölkə arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq mövcuddur
  10. 23:30 “Xudafərin” hidroqovşağının istismara verilməsi və “Qız Qalası” hidroqovşağının açılış mərasimi
  11. 15:06 Baramaçılıq gəlirli sahədir
  12. 14:57 Müstəqil Azərbaycan Veteranları- MASALLIDA TƏDBİR
  13. 14:00 Masallıda 21 may 2024-cü il tarixində könüllü qanvermə aksiyası
  14. 17:12 “Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycanda qadın siyasəti”
  15. 19:17 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  16. 09:24 Masallıda Beynəlxalq Muzeylər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib  
  17. 17:31 Masallıda SHXÇDX rəisi Mürsəl İbrahimov vətəndaşları qəbul etdi
  18. 17:29 Masallıda “Sağlam ailə, davamlı gələcək” mövzusunda tədbir
  19. 16:58 Əbədi və sarsılmaz müstəqilliyimiz- MASALLIDA TƏDBİR
  20. 23:00 Masallı RİH Başçısı 14.05.2024-cü il tarixdə Qarğalıq ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  21. 16:14 “Yaşıl” təşəbbüs – sağlam mühit naminə  
  22. 10:38 Şuşanın dirçəldilməsi
  23. 22:00 Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində 10 may tarixində  sakinlərlə görüşmüşdür
  24. 20:25 Nəsillərə örnək ömür
  25. 08:42 Şəhid mayor Anar Novruzovun doğum günü qeyd edilib
  26. 23:00 Prezidenti İlham Əliyev  Şuşada şəhərə köçmüş ilk sakinlərlə görüşmüşdür
  27. 20:25 Masallı rayonunda nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması 7,0 faiz artmışdır
  28. 20:23 Masallı rayonunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 6,6 faiz artmışdır
  29. 17:23 SƏN ELƏ BİR ZİRVƏSƏN… Heydər Əliyev və Azərbaycan- MASALLIDA TƏDBİR
  30. 17:17 Rayon rəhbərinin 10 may 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  31. 13:59 Azərbaycanla Bolqarıstan arasında əməkdaşlığın bugünkü səviyyəsi və perspektivləri çox müsbətdir
  32. 12:56 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Baş naziri Robert Fitsonun iştirakı ilə imzalanmış sənədlər
  33. 22:30 Məqsədimiz ikitərəfli əməkdaşlığı dərinləşdirməkdir
  34. 21:30 Slovakiya-Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açılır
  35. 21:08 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  36. 20:00 Masallıda Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Cənnət Teymurov ziyarət olunub
  37. 17:27 Heydər Əliyev – 101 Heydər Əliyev – Azərbaycan xalqının milli sərvətidir
  38. 10:49 DANIŞAN ŞƏKİLLƏR
  39. 23:30 Azərbaycan Bolqarıstan ilə əlaqələrə xüsusi önəm verir
  40. 23:30 Slovakiya-Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açılır
  «    May 2024    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ