• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Ürəklərdə yaşayan yazıçı-jurnalist

  Ürəklərdə yaşayan yazıçı-jurnalist


  Şamil Fərzəliyev – 90

  Tanınmış yazıçı-jurnalist, unudulmaz media təşkilatçısı Şamil Fərzəliyev (Şamil Xurşud) həyatdan vaxtsız getsə də, ədəbi-mədəni aləmdə silinməz izlər qoyub. Onun çoxşaxəli bədii-publisistik irsi ədəbiyyatımızda və jurnalisistikamızda özünəməxsusluğu ilə seçilib və əks etdirdiyi dövrün canlı salnaməsi kimi bu gün də tarixi-estetik önəmini qoruyub saxlayır.

  Əslən Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalının Ağudi kəndindən olan Şamil Fərzəliyev 1934-cü il fevralın 18-də Ucar rayonunda anadan olmuşdu. Ötən əsrin 50-ci illərində Bakı Dövlət Universitetin­də jurnalistika təhsili aldığı illərdən bə­dii-publisistik yaradıcılığa başlayan gənc qələm sahibinin qəzet-jurnallarda çap olunan müxtəlif janrlı yazıları, televiziya və radio səhnəcikləri onu istedadlı müəllif kimi tanıtmışdı. Ali təhsildən sonra Mos­kva İctimai Elmlər Akademiyasını da bi­tirən Şamil müəllim Azərbaycan KP MK aparatında təlimatçı vəzifəsində çalışsa da, onun yazıb-yaratmaq həvəsi qarşı­sında açılmış ictimai-siyasi karyera yük­səlişinə üstün gəlmişdi.

  1972-ci ildə ölkənin populyar “Azər­baycan gəncləri” qəzetinin baş redakto­ru vəzifəsinə təyin olunan yazıçı-jurnalist yaradıcılıqla daha ciddi məşğul olmağa başlamış, bir sıra sənədli-bədii əsərlər ərsəyə gətirmişdi. Təçrübəli media təşki­latçısı 1980-ci ildə Azərbaycanda “Molla Nəsrəddin” ənənələrini davam etdirən “Kirpi” satirik jurnalının baş redaktoru vəzifəsinə irəli çəkilmiş və 6 il bu nüfuzlu nəşrə bacarıqla rəhbərlik etmişdi. O illər­də yeni kitabları nəşr olunmuş, pyesləri səhnələşdirilmişdi. Amansız xəstəliyin 52 yaşında, yaradıcılığının çiçəklənən vaxtında istedadlı qələm sahibini həyat­dan aparması jurnalistika və ədəbiyyatı­mızın da ağır itkisi olmuşdu.

  O zaman oğlanları – Araz 9-cu sinif­də oxuyurdu, Azər hərbi xidmətdə idi. Qızları Həqiqət və Sədaqət təzə ailə həyatı qurmuşdular. Nəvələri Xəzərlə Orxan hələ yenicə “baba” deməyə baş­lamışdılar. Azərin ailə həyatı qurmağını, Arazın Bakı Dövlət Universitetinin jurna­listika fakültəsini bitirməyini, Həqiqətin oğlu Oqtayın, qızı Nigarın, Sədaqətin oğlu Cavidin, qızı Nərgizin, Azərin oğ­lanları Şamil və Cavadın, qızı Səminin, Arazın qızları Nuray və Fidanın dünya­ya gəlməyini görmək isə Şamil müəllimə qismət olmsa da, onun nakam ruhunu sevindirib, nəslinin davamına sevindirici töhfələr olub. Adı, imzası isə professio­nal jurnalistikamızda və milli ədəbiyya­tımızda unudulmaz yazarların sırasında yer alıb.

  Ötən əsrin 70–80-ci illərində ölkəmi­zin ən oxunaqlı qəzetlərindən biri olan “Azərbaycan gəncləri”nin baş redaktoru olması yaşlı nəslin yaddaşında parlaq izlər qoyub. Qəzetin sovet dövrünün mətbu nəşrləri arasında öz mövzuları, dəst-xətti ilə seçilməsi xeyli dərəcədə onun təşəbbüskar, sabitqədəm media rəhbəri olması ilə bağlı idi. Şamil Fərzə­liyev “Kirpi” jurnalına baş redaktorluğu dövründə bu nəşr cəmiyyətdə baş verən neqativ hallara, əliəyriliyə, rüşvətxorluğa və bürokratiyaya qarşı ən fəal mübarizə aparan mətbu orqan kimi daha da popul­yarlaşıb.

  Vaxtilə bir yerdə çalışdığı həmkarla­rından biri öz xatirələrində onu “oxucu­larını insanlığa, Vətənə, torpağa məhəb­bətə və bağlılığa çağıran redaktor”, başqa biri “əqidəli, yüksək mənəviyyatlı və fəal vətəndaş mövqeyi olan ziyalı”, di­gəri isə “vicdanlı, zəhmətkeş insan, de­mokratik ruhlu qəzet rəhbəri” adlandırıb. Onun barəsində bir yerdə işlədiyi həm­karlarından Şahin Quliyev, Tofiq Mütəlli­bov, Mürşüd Dadaşov, Piri Məmmədov, Möhbəddin Səməd, Abdül Qəni, Şakir Yaqubov, Elçin Mehrəliyev yüksək sevgi və ehtiramla söz açıblar.

  Ötən əsrin 60-cı illər ədəbi nəslinə mənsub olan istedadlı jurnalist və qə­zet redaktorunun ədəbi yaradıcılığı çox maraqlı və rəngarəng idi. Şamil Xurşud qələmə aldığı obrazların fərdi xüsusiyyət­lərini, psixoloji aləmini açmağı, təsvir etdi­yi hadisələrin mahiyyətini bitkin ifadələrlə dolğun və canlı çatdırmağı sevirdi. Yazıçı və şairlərdən Əli Vəliyev, Məmməd Araz, Qulu Xəlilov, Nəbi Xəzri, Cəmil Əlibə­yov, Qəşəm Aslanov, Yusif Kərimov, Va­hid Əziz, Rəfiq Zəka, Xalid Əlimirzəyev, Şahmar Əkbərzadə, Əmir Mustafayev, İsmayıl Qarayev, Qədir İsmayılov, Flora Xəlilzadə Şamil Fərzəliyevin yaradıcılığı və şəxsiyyəti barədə mötəbər fikirlər söy­ləyiblər.

  Şamil Xurşudun “Sizi unutma­ram”, “İnsan yaşayır”, “Azarkeş nənə”, “Xəstələr”, “Özüm və özün”, “Ağaclar kəsilmədi”, “Naxırçı çörəyi”, “Sakitlik ol­mayacaq” kitabları çox böyük maraqla oxunurdu. O, həm də incə zövqlü, ha­disələri inandırıcı, əhatəli təhlil edən, şərh verən dramaturq idi. “Sən tək deyil­sən”, “Məhəbbət novellası”, “Yaz yağışı”, “Qvardiya, irəli”, “Sevinc”, “Yol ayrıcında”, Mirzə Şəfi Vazehin həyatına həsr etdiyi “Bəxtiyar deyil” səhnə əsərləri və televi­ziya tamaşaları bədii məzmunu, milli ko­loriti və üslubu ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı.

  İstər jurnalist, istər yazıçı, istərsə də dramaturq kimi Şamil müəllimin qısa öm­ründə qoyduğu izləri, unudulmaz xatirələ­ri saymaqla qurtarmaz. Bütün bunlarla yanaşı, Şamil Fərzəliyev gözəl və alicə­nab insan, hamıya xeyirxahlıq, kömək etməyə, yardım əli uzatmağa hazır olan genişqəlbli insan idi. Onu tanıyan hər kəsin qəlbi sağlığında ürəklərdə özünə heykəl qoyduran istedadlı yazıçı-jurnalis­tin barəsində ən xoş və məhrəm sözlərlə dolu idi. Övladlarına təmizlik, saflıq, xe­yirxahlıq kimi nəcib keyfiyyətlər aşılayan Şamil müəllimin öz həyatı da hekayə kimi maraqlı və unudulmaz idi.

  Təkcə yaradıcılığı, əsərləri, səmimiy­yəti deyil, Şamil Fərzəliyevin ailə müna­sibətləri, övladlarına və doğulduğu torpa­ğa olan sevgisi də bir örnək idi. O, vəfat edəndə dəfn üçün Bakıda İkinci Fəxri xi­yabanda yer ayrılsa da, onu öz arzusuna uyğun olaraq Ucardakı Qarabörk məzar­lığında torpağa tapşırıblar. Parlaq xatirəsi isə qədirbilən ürəklərdə yaşayır.
  Süleyman QARADAĞLI,
  AZƏRTAC
  "Yeni həyat" qəzeti,
  www.yeniheyet.az
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 21:13 Dövlət İmtahan Mərkəzi daxili müsahibə elan edir
  2. 19:11 Masallıda özünəməşğulluğa cəlb edilmiş şəxslər barədə
  3. 19:04 Masallıda “Təbii fəlakətlər zamanı əhalinin davranışı və onların hazırlanmasında ictimaiyyətin rolu” mövzusunda maarifləndirici tədbir
  4. 19:00 Rayon rəhbərinin 19 aprel 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  5. 12:14 Şirvan kanalının əhəmiyyəti göz önündə olacaqdır
  6. 23:00 Rayon ərazisində asfalt örtüyündə təmir işləri aparılır
  7. 22:30 Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Masallı Rayon Komitəsinin yığıncağı
  8. 21:00 Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, öz gücünə, öz imkanlarına arxalanan dövlətdir
  9. 16:22 YAP Masallı Rayon Təşkilatı aparatında ərazi partiya təşkilat sədrləri ilə müşavirə keçirilmişdir
  10. 16:16 Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Masallı Rayon Komitəsinin 2019-2024-cü illərdəki fəaliyyətinə dair hesabat-seçki yığıncağı keçirilib
  11. 23:30 Yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalı bu sahəyə yeni nəfəs gətirir
  12. 20:10 Şəhid İnqilab Nağıyevin xatirəsi anılıb – Masallıda
  13. 20:05 Masallıda kənd təsərrüfatı istehsalında artım
  14. 20:00 Masallı RİH Başçısı 17.04.2024-cü il tarixdə Lürən ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  15. 19:56 Masallıda ağacəkmə aksiyaları davam etdirilir
  16. 20:27 Masallının 2 məktəblisi ən yüksək bal toplayıb
  17. 14:51 Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəlsəfəsi hər kəsə bəlli bir nümunəvi yoldur
  18. 14:35 Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Zərifə əliyeva haqqında xatırələri
  19. 23:30 Akademik Zərifə Əziz qızı Əliyevanın 15 aprel anım günü
  20. 16:14 Nurlu ömür - MASALLIDA TƏDBİR
  21. 12:33 Bu gün akademik Zərifə Əliyevanın anım günüdür
  22. 16:43 Masallı sakinindən 10 kiloqram narkotik aşkarlanıb
  23. 16:28 Masallı RİH Başçısı 09.04.2024-cü il tarixdə Təklə ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  24. 22:30 Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik
  25. 16:07 Masallıda bayram öncəsi yollarda təmir işləri
  26. 16:04 Masallının ərazilərində bayram təmizliyi və abadlıq işləri
  27. 15:31 Masallının ərazilərində bayram təmizliyi və abadlıq işləri
  28. 09:44 Qoşulmama Hərəkatına sədrlik dövründə ölkəmizin ədalət prinsipi
  29. 23:00 Masallıda Ramazan bayramı sovqatı
  30. 21:30 Prezident İlham Əliyevin Konqo Respublikasının Prezidenti Deni Sassu -Nqessunun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə əlaqədar bəyənatı
  31. 22:30 Bakı Təşəbbüs Qrupu bu gün dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan qurumdur
  32. 16:58 YAP Masallı rayon təşkilatının ərazi partiya təşkilatında növbəti görüşü keçirilib
  33. 16:51 “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası
  34. 21:00 Aprel döyüşlərinin şəhidi Nurlan Bayram oğlu Əsgərlinin 8-ci ildönümü
  35. 16:28 Rayon rəhbərinin 05 aprel 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  36. 15:35 “Azərbaycan təhsilinin inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri” mövzusunda seminar
  37. 08:41 Şəhid Qəhrəman İsmayılovun doğum günü qeyd olunub
  38. 23:00 Masallıda iftar süfrəsi
  39. 22:00 Masallıda rayon rəhbərinin şəhid ailələri ilə növbəti görüşü
  40. 09:13 “Zəfərə gedən yol” – Masallıda tədbir
  «    Aprel 2024    »
  BeÇaÇCaCŞB
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ