• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Masallı rayonunda ümumi məhsul buraxılışın həcmi 2,1 faiz artmışdır

  Masallı rayonunda ümumi məhsul buraxılışın həcmi 2,1 faiz artmışdır


  Masallı Rayon Statistika İdarəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, ilkin məlumatlara əsasən 2023-cü ildə 576619,8 min manat həcmində və ya 2022-ci ilə nisbətən­­­­­­­­ 2,1 faiz çox ümumi məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir.

          2023-cü il ərzində istehsal edilmiş ümumi məhsul və göstərilmiş xidmətlərin həcmi sənaye sahəsində 105118,5 min manat (18,2 faiz), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 191580,2 min manat (33,2 faiz), tikinti sahəsində 78990,6 min manat (13,7 faiz), nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 17944,0 min manat (3,1 faiz), informasiya və rabitə sahəsində 3785,8 min manat (0,7 faiz), ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 179200,7 min manat (31,1 faiz) təşkil etmişdir.

          Ümumi məhsul buraxılışı, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 4,2 faiz, sənayedə 29,8 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 23,1 faiz, informasiya və rabitə sahəsində 33,0 faiz, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 0,3 faiz artmış, tikinti sahəsində 34,4 faiz azalmışdır.

           Sənaye. 2023-cü ildə 105118,5  min manatlıq və ya 2022-ci ilə nisbətən 29,8 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmiş və sənaye xidmətləri göstərilmişdir. İstehsalın ümumi həcmində emal sektoru 83,6 faiz, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsi 14,6 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsi 1,8 faiz təşkil etmişdir. Məhsulun 83,9 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür. Mədənçıxarma sənayesi müəssisələri tərəfindən 2023-cü ildə istehsal edilmiş və göstərilmiş xidmətlərin həcmi olmamışdır. Emal sektorunda 2023-cü ildə 87849,3 min manatlıq məhsul istehsal edilmiş, 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 56,5 faiz artmışdır. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda məhsul istehsalının real həcmi 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 0,4 faiz artaraq 15372,5 min manat təşkil etmişdir. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsalın real həcmi həcmi 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 49,9 faiz artaraq 1896,7 min manat təşkil etmişdir.

  Tikinti. 2023-cü ildə rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 81975,4 min  manat və ya 2022-ci illə müqayisədə 35,4 faiz az vəsait yönəldilmişdir. İstifadə olunmuş vəsaitlərin 50075,0 min manatı və ya 61,1 faizi yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunmuşdur.

  Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 78990,6 min manatı və ya 96,4 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 34,4 faiz az olmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 33,7 faizini dövlət sektoru, 66,3 faizini isə qeyri-dövlət sektoru təşkil etmişdir.

  Kənd təsərrüfatı. 2023-cü ildə kənd təsərrüfatı üzrə məhsul buraxılışının ümumi dəyəri 2022-ci ilə nisbətən 4,2 faiz artaraq 191580,2 min manat olmuşdur ki, onun da 91095,6 min manatı və ya 47,5 faizi bitkiçilik məhsullarının, 100484,6 min manatı və ya 52,5 faizi isə heyvandarlıq məhsullarının payına düşür.

  Nəqliyyat. 2023-cü ildə avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 13062,0 min nəfər sərnişin daşınmış və 2022-ci ilə nisbətən 22,5 faiz artmışdır. 2023-cü ildə avtomobil nəqliyyatı ilə 2333,0 min ton yük daşınmış və 2022-ci ilə nisbətən 13,2 faiz artmışdır.

  İnformasiya və rabitə. 2023-cü ildə informasiya və rabitə sahəsində göstərilmiş xidmətlərin dəyəri real ifadədə əvvəlki illə müqayisədə 938,4 min manat və ya 33,0 faiz artaraq 3785,8 min manat təşkil etmişdir. Göstərilmiş xidmətlərin 3136,3 min manatı və ya 82,8 faizi dövlət sektoru, 649,5 min manatı və ya 17,2 faizi isə qeyri-dövlət sektoru tərəfindən həyata keçirilmişdir.

  Əmtəə bazarı. 2023-cü ilin ildə pərakəndə ticarət şəbəkələrində istehlakçılara  560002,3 min manatlıq məhsul satılmış, onun 178129,3 min manatını və ya 31,8 faizini ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 381873,0 min manatını və ya 68,2 faizini isə qeyri-ərzaq malları təşkil etmişdir.      

  2022-ci ilə nisbətən pərakəndə ticarət dövriyyəsi müqayisəli qiymətlərlə 0,3 faiz artmış, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 30,7 faiz azalmış, qeyri-ərzaq malları üzrə isə 27,0 faiz artmışdır.

  İctimai iaşə xidmətləri. 2023-cü ildə ictimai iaşə dövriyyəsi ötən ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 15,1 faiz artaraq 14670,0 min manat olmuşdur. Göstərilən ictimai iaşə xidmətlərinin 0,6 faizi və ya 89,1 min manatı hüquqi şəxslərin, 99,4 faizi və ya 14580,9 min manatı isə fiziki şəxslərin payına düşür.

  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər. 2023-cü ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 13,1 faiz artaraq 107976,2 min manat təşkil etmişdir. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin 10300,0 min manatını və ya 9,5 faizini məişət xidmətləri təşkil edir.

           Mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlər. 2023-cü ildə mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 2,4 dəfə artaraq  2399,0 min manat olmuşdur. 2023-cü ildə mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərin xərcləri isə əvvəlki illə müqayisədə 2,3 dəfə artaraq  1265,6 min manat olmuşdur.
          Qiymət indeksləri. 2023-cü ilin dekabr ayında istehlak qiymətləri indeksi noyabr ayı ilə müqayisədə 100,5 faiz, 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə isə 110,7 faiz təşkil etmişdir. 2023-cü ilin dekabr ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi noyabr ayı ilə müqayisədə 100,7 faiz, 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə isə 110,8 faiz təşkil etmişdir. 2023-cü ilin dekabr ayında qeyri-ərzaq məhsulları üzrə istehlak qiymətləri indeksi noyabr  ayı ilə müqayisədə 99,9 faiz, 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə isə 112,3 faiz təşkil etmişdir. 2023-cü ilin dekabr  ayında əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi noyabr ayı ilə müqayisədə 100,7 faiz, 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisədə isə 109,2 faiz təşkil etmişdir.

          Bələdiyyə. 2023-cü ildə bələdiyyələrin büdcə gəlirləri 668,8 min manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 45,7 faiz çoxdur. Bələdiyyələrin 2023-cü ildə büdcə xərcləri isə 623,7 min manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 24,6 faiz çoxdur.

          Yeni açılmış iş yerləri. İlkin məlumatlara əsasən 2023-cü ildə hüquqi şəxslər üzrə 298 yeni iş yeri açılmışdır.

          Muzdla işləyənlərin sayı. Məşğul əhalinin tərkib hissəsi olan muzdla çalışan işçilərin sayı 2023-cü ilin yanvar-noyabr  aylarında 15286 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 7950 nəfər (52,0 faiz), qeyri-dövlət sektorunda isə 7336 nəfər (48,0 faiz) təşkil etmişdir.

          Əməkhaqqı. 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 568,9 manat, həmçinin dövlət  sektorunda 691,9 manat, qeyri-dövlət sektorunda 436,4  manat təşkil etmiş, 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən rayon üzrə əməkhaqqı 9,3 faiz, dövlət sektoru üzrə 9,2 faiz, qeyri-dövlət sektoru üzrə isə 10,6 faiz artmışdır.  "Yeni həyat" qəzeti,
  www.yeniheyet.az

  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 21:13 Dövlət İmtahan Mərkəzi daxili müsahibə elan edir
  2. 19:11 Masallıda özünəməşğulluğa cəlb edilmiş şəxslər barədə
  3. 19:04 Masallıda “Təbii fəlakətlər zamanı əhalinin davranışı və onların hazırlanmasında ictimaiyyətin rolu” mövzusunda maarifləndirici tədbir
  4. 19:00 Rayon rəhbərinin 19 aprel 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  5. 12:14 Şirvan kanalının əhəmiyyəti göz önündə olacaqdır
  6. 23:00 Rayon ərazisində asfalt örtüyündə təmir işləri aparılır
  7. 22:30 Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Masallı Rayon Komitəsinin yığıncağı
  8. 21:00 Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, öz gücünə, öz imkanlarına arxalanan dövlətdir
  9. 16:22 YAP Masallı Rayon Təşkilatı aparatında ərazi partiya təşkilat sədrləri ilə müşavirə keçirilmişdir
  10. 16:16 Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Masallı Rayon Komitəsinin 2019-2024-cü illərdəki fəaliyyətinə dair hesabat-seçki yığıncağı keçirilib
  11. 23:30 Yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalı bu sahəyə yeni nəfəs gətirir
  12. 20:10 Şəhid İnqilab Nağıyevin xatirəsi anılıb – Masallıda
  13. 20:05 Masallıda kənd təsərrüfatı istehsalında artım
  14. 20:00 Masallı RİH Başçısı 17.04.2024-cü il tarixdə Lürən ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  15. 19:56 Masallıda ağacəkmə aksiyaları davam etdirilir
  16. 20:27 Masallının 2 məktəblisi ən yüksək bal toplayıb
  17. 14:51 Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəlsəfəsi hər kəsə bəlli bir nümunəvi yoldur
  18. 14:35 Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Zərifə əliyeva haqqında xatırələri
  19. 23:30 Akademik Zərifə Əziz qızı Əliyevanın 15 aprel anım günü
  20. 16:14 Nurlu ömür - MASALLIDA TƏDBİR
  21. 12:33 Bu gün akademik Zərifə Əliyevanın anım günüdür
  22. 16:43 Masallı sakinindən 10 kiloqram narkotik aşkarlanıb
  23. 16:28 Masallı RİH Başçısı 09.04.2024-cü il tarixdə Təklə ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  24. 22:30 Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik
  25. 16:07 Masallıda bayram öncəsi yollarda təmir işləri
  26. 16:04 Masallının ərazilərində bayram təmizliyi və abadlıq işləri
  27. 15:31 Masallının ərazilərində bayram təmizliyi və abadlıq işləri
  28. 09:44 Qoşulmama Hərəkatına sədrlik dövründə ölkəmizin ədalət prinsipi
  29. 23:00 Masallıda Ramazan bayramı sovqatı
  30. 21:30 Prezident İlham Əliyevin Konqo Respublikasının Prezidenti Deni Sassu -Nqessunun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə əlaqədar bəyənatı
  31. 22:30 Bakı Təşəbbüs Qrupu bu gün dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan qurumdur
  32. 16:58 YAP Masallı rayon təşkilatının ərazi partiya təşkilatında növbəti görüşü keçirilib
  33. 16:51 “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası
  34. 21:00 Aprel döyüşlərinin şəhidi Nurlan Bayram oğlu Əsgərlinin 8-ci ildönümü
  35. 16:28 Rayon rəhbərinin 05 aprel 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  36. 15:35 “Azərbaycan təhsilinin inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri” mövzusunda seminar
  37. 08:41 Şəhid Qəhrəman İsmayılovun doğum günü qeyd olunub
  38. 23:00 Masallıda iftar süfrəsi
  39. 22:00 Masallıda rayon rəhbərinin şəhid ailələri ilə növbəti görüşü
  40. 09:13 “Zəfərə gedən yol” – Masallıda tədbir
  «    Aprel 2024    »
  BeÇaÇCaCŞB
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ