• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Yeni nəşrlər Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”. BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Yeni nəşrlər Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”. BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Yeni nəşrlər


  Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 
  2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”.


  BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Arif Fərzəli səksəninci illərin o gur şeir axınında ədəbiyyata gəldi. Elə bir dövrdə ki, hər zaman olduğu kimi seçilmək, fərqlənmək, öz məxsusi deyim tərzini, dünyaya, həyata poetik görümünü hifz eləmək o qədər də asan deyildi. "Səksənincilər" sırasında istedadlı cavanlar az deyildi və çox keçmədən onların əksəriyyəti poeziyada etiraf olundular - Adil Mirseyid, Akif Səməd, Əjdər Ol, Əlisəmid Kür, Ramiz Qusarçaylı, Ağacəfər Həsənli, Nisəbəyim, Namizəd Xalidoğlu, Sabir Sarvan, Məmməd İlqar, Zirəddin Qafarlı, Zahid Sarıtorpaq, Adil Cəmil, Saday Şəkərli, Mahirə Abdulla, Akif Əhmədgil, Əbülfət Mədətoğlu imzaları bir ədəbi nəslin formalaşdığını sübut etdi. Onlar şeirləri ilə ədəbiyyatda yeni bir SƏS (əlbəttə, bir nəslin SƏSi) yaratdılar. Eyni ədəbi nəslə mənsub olan bu şairlərin mövzuları bir-birinə yaxın olsa da, yazı tərzi, poetik ifadə üsulu bir-birinə bənzəmirdi. İndi bu nəsil ədəbiyyatımızın öncül sıralarından birini təşkil edir, yaşı altmışa çatan və altmışı təzəcə ötüb keçən bu şairlər artıq keçən əsrin doxsanıncı illərindən etiraf olunmuşlar. Çox təəssüf ki, Adil Mirseyid, Akif Səməd, Sabir Sarvan dünyalarını dəyişdilər, amma təbii ki, ədəbiyyat tariximizdə izləri qaldı.
  Arif Fərzəlinin də 61 yaşı var və o, bir gün belə Bakıda yaşamasa da, ömrü-günü doğulduğu kənddə - Masallı rayonunun Xırmandalı kəndində keçsə də, həmin o ədəbi nəslin istedadlı nümayəndələrindən biridir. "Şair üçün əyalətdə, ya Bakıda yaşamağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur, təki istedad olsun" fikrini təsdiq edən şairlərdən biri oldu.
  Arif Fərzəli Xudakərim Fərzəliyevin oğludur. Xudakərim müəllim cənub bölgəsində tanınan, sevilən ziyalılardan biri idi və təkcə kənd müəllimi kimi deyil, həm də bir şair kimi tanınırdı. Özü də bəhri-təvil ustası kimi. Əlbəttə, "ot kökü üstə bitər" və Arifin də şeirə, sənətə meyl etməsində Xudakərim müəllimin böyük təsiri olub.
  Arif Fərzəli kimya müəllimidir, amma Qorki adına Moskva Ədəbiyyat İnstitutunun poeziya şöbəsini qiyabi bitirib və bununla təsdiq edib ki, o, ədəbiyyata daha ciddi yanaşır.
  Arif Fərzəli Vətənini, elini, obasını, kəndini sevən bir şairdir və mənim fikrimcə, hər hansı şair haqqında söhbətə də elə bu nöqtədən başlamaq lazımdır. Təbiət şeiri də, məhəbbət şeiri də bundan sonra gəlir.

  Dilinin ucunda
  ilk sözün nübarı,
  çoxdan gözləyirdim
  bu baharı.
  Çörək desən-çörəyin olar,
  su desən-suyun olar,
  ana desən-anan olar.
  Amma ilk dəfə
  vətən de, qızım!
  Vətənin olsun-
  çörəyin də olacaq,
  suyun da olacaq,
  anan da olacaq.

  Bu şeiri Arf Fərzəli 31 il bundan əvvəl yazıb və bu 31 il ərzində Arifin şeirlərindən Vətən rayihəsi əksilməyib. Vətəndən yazmaq, təbii ki, onu çılpaq və ritorik, şablon ifadələrlə, yavan-yalxı sözlərlə tərənnüm etmək deyil. Əgər özünü Vətənin bir zərrəsi hesab edirsənsə və həm də şairsənsə, yazdığın şeir də Vətənin adına layiq olmalıdır. Arifin birbaşa tərənnüm, vəsf şeirləri yoxdur, o, həmişə mədhdən, tərifdən qaçıb. Vətənin başına gələn fəlakət, tarixin keçmişində yaşanan kədərli olaylar da düşündürüb onu, uğurlar da. "Qanlı şənbə duası" şeirini oxuyuram və 20 yanvar faciəsi ilə onlarla, yüzlərlə oxuduğum şeirlərdən bircəsinə belə oxşamır bu şeir:

  Səni and verirəm öz qüdrətinə,
  Müqəddəs adına and verrəm səni!
  Bu qəmi-qüssəni çox görmə mənə,
  Alma bu kədərin əlindən məni.

  Qoy könül dolusu göynəyim bir az,
  Qoy dil-dodağımı çeynəyim bir az,
  Qanlı köynəyimi iyləyim bir az...

  Müasir şeir obrazlar, poetik çalarlar üzərində qurulan şeirdir. Adicə bir tarix kitabında poeziyanın arayıb-axtardığı təkcə hadisələr, vuruşlar, müharibələr, şəxsiyyətlər deyil. Arifin "Tarix kitabı"nda əsas obraz nə qədər təəccüblü səslənsə də Sağ əlin barmaqlarıdır. Bu obraz şeirin özəyinə çökür, assosiativ çalara bürünüb zərrədən tama doğru yol gedir.

  Səhifələr cəng meydanı,
  sətirləri səngər kimi,
  Babəkin
  şaqqalanmış qollarına sarı
  süründülər
  beş yaralı əsgər kimi
  sağ əlimin barmaqları.

  Mənim çox sevdiyim dahi V.Q.Belinski yazırdı ki: "Poeziya həyatı, bir imkan kimi, yaradıcı surətdə yenidən yaratmaqdır. Buna görə də, o şey ki, həyatda ola bilməz, o - poeziyada da yalandır; başqa sözlə, həyatda ola bilməyən şey poetik də ola bilməz... Poeziya təkcə kitablarda deyil: - O, həyatın öz nəfəsindədir".
  Arif Fərzəlinin şeirləri də, həyatdan, yaşadığı mühitdən gələn təsirləri, intibaları əks etdirir. Amma təkrar edim ki, Arifin şeiri o zaman uğurldu alınır ki, orada şeirin mahiyyətini təşkil edən, ona ruh və can verən bədii təsvir vasitələri öz əksini tapır. Baxın:
  Uçqunu, daşqını almaz eyninə,
  Almaz qayalarla döş-döhə durar.
  Buludu, dumanı geyər əyninə,
  Bu kənd şimşəklərə soba yandırar.

  Bir kənd görünürdü dağ ətəyində,
  Qayadan asılan nənniydi bu kənd.
  Yığmışdı əlinə çən ətəyini,
  Qurşağı noğullu nənəydi bu kənd.

  Arif Fərzəli bu günün həqiqətləri ilə yaşayan şairdir. Amma "dövran" şairi deyil, yəni sovet dönəmində olduğu kimi liderlərə, əmək qabaqcıllarına şeirlər həsr etsin. Bu günün şairi son dərəcə mürəkkəb, təzadlı, xaotik dövrümüzün, amma heç vaxt gələcək haqqında ümidimizi itirmədiyimiz çağımızın həqiqətlərini qələmə almalıdır. Bu həqiqətlərin içində "tənha adamın yuxularından" tutmuş divardan asılmış əsgər şəkillərinə qədər, bugünkü toy bazarının milli adətlərimizin üstünə çökməsindən tutmuş qələmin, sözün müqəddəsliyinə qədər hər şeyi taparsan.
  Arif yaşadığı o balaca kənddən dünyaya, kainata, Yerə, Göyə, insan cəmiyyətinə, təbiətə boylana bilir. Və onun şeirlərində sevgi əzəblarını da duya bilərsən:

  Sağım durub öz solumu qarğıyar,
  Kim girdi ki, özüm girdim araya.
  Bu ürəyi, bu taleyi yarıya
  Böləmmədim bu sevdanın yolunda.

  Öz əlimnən qayçılandım bir ömür,
  Qamçıladım-qamçılandım bir ömür.
  Bir buluddum, damcılandım bir ömür,
  Sellənmədim bu sevdanın yolunda.

  Nə üstünə çaxa bildim özümü,
  Nə üstündən yığa bildim izimi.
  Dədə kərəm, külün tutsun gözümü,
  Öləmmədim bu sevdanıun yolunda.

  Arif Fərzəli bir neçə ildi ki, səs tellərindən əziyyət çəkir, çətin danışır. Amma şeirlərində mən onun gur səsini eşidirəm. Arif pıçıltıyla danışmağı sevmir, şeirlərində də səssizlik, sükunət hiss eləmədim. Amma bunun əksinə qışqırtı, bağırtı da yoxdu. SƏS var, Səda var, həzinliyi də, kövrəkliyi də, etirazı da, sevincini ifadə etmyi də, qəmini bizimlə bölüşməyi də o SƏSdən gəlir. Həyatı, dünyanı, insanları sevir: "Dünya yaşamalı dünyadı elə, Öpüb oxşamalı dünyadı, qardaş" deyir.
  Masallının Muğan çölündə-Xırmandalı kəndində, bir ocaq başında, nəvə şirinliyində, isti təndir çörəyinin ətrində... və bir də özü üçün yaratdığı və heç bir zaman ayrıla bilmədiyi şeir dünyasında yazır-yaradır ARİF FƏRZƏLİ.

    Vaqif YUSİFLİ, 
   Filologiya elmləri doktoru, Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət 
   İşçisi, “Azərbaycan” jurnalının baş redaktor müavini.
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 15:16 Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və dövlət-din münasibətləri
  2. 10:20 Milli mətbuat – milli düşüncə
  3. 15:59 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Elşad Əhədov Masallı rayonundakı Təzə Alvadı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbində anıldı
  4. 16:43 MASALLIDA QANVERMƏ AKSİYASI KEÇİRİLİB
  5. 15:48 Masallıda polis işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub
  6. 18:07 Masallı voleybolçuları XII Respublika Oyunlarının bürünc medalını qazanıblar
  7. 12:52 Masallı RİH başçısının Mahmudavar ərazisində səyyar görüş-qəbulu
  8. 17:27 Masallı RİHB-nın müavini “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub
  9. 16:42 Masallı karateçiləri 7 qızıl, 6 gümüş və 3 bürünc medal qazanıb
  10. 16:32 “Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini tanıdaq” layihəsi Masallıda
  11. 20:51 Masallı rayon Ağsaqqallar şurasının hesabat seçki konfransı keçirilib
  12. 20:15 Masallıda Dövlət Qulluqçularının peşə bayramı günü qeyd edilib
  13. 20:17 Masallıda “Vətənin müdafiəsinə hazıram!” devizi altında kütləvi tədbir keçirilib
  14. 15:00 Masallının Lürən kəndində yeni tibb məntəqəsi açılışı
  15. 14:50 Masallıda tibb işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub
  16. 12:57 “Masallı” komandası Topaz Futbol Festivalının regional turnirinin ikinci mükafatını qazanıb
  17. 18:34 Masallı rayonunun ümumtəhsil məktəblərində "Son zəng" tədbirləri keçirilib
  18. 13:21 Masallıda Milli Qurtuluş Günü qeyd edilib
  19. 15:20 Masallı RİH başçısının Musakücə ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  20. 16:51 Çexiyalı alimlər Masallıda
  21. 16:30 Masallı məktəbliləri respublika yaradıcılıq festivalının qalibləri sırasında
  22. 16:09 Masallıda qarışıq döyüş növləri üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  23. 16:02 Masallıda cüdo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  24. 15:41 Masallı RİH başçısının Yeyənkənd ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  25. 15:18 Aqillik zirvəsində
  26. 16:54 Masallıdakı xeyriyyə aksiyasında 30 uşaq sünnət olunub
  27. 16:38 Masallıda 246 nəfərə hüquqi yardım göstərilib
  28. 15:46 Cənub bölgəsinin ən yaşlı sakini 104 yaşında
  29. 15:43 Masallının "Günərzi" mərkəzi maraqlı tədbirlər təşkil edir
  30. 16:21 Masallıda, Bədəlan kənd tam orta məktəbində "Açıq dərs" ulu öndərə həsr edilib
  31. 19:02 Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
  32. 15:56 Masallıda könüllülərlə növbəti görüş keçirilib
  33. 16:48 Masallıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd olunub
  34. 17:57 Bilik yarışı üzrə Masallı rayon birinciliyi keçirilib
  35. 16:57 Masallıda “Nəsimi irsi” mövzusunda tədbir keçirilib
  36. 20:32 Buraxılış imtahanında ən yüksək bal toplayan Masallı məktəblisi
  37. 14:54 Masallı RİH başçısının Tüklə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində səyyar-görüş qəbulu
  38. 23:10 Masallı məktəbliləri Respublika fənn olimpiadalarının qızıl və bürünc medalına layiq görülüb
  39. 21:31 Energetika nazirinin müavini Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  40. 21:21 Masallıda Respublika Günü qeyd olunub
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər   Qızılağac və Masallının digər kəndləri   Azərbaycana gələn turistlər maraqlı Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    İyul 2019    »
  BeÇaÇCaCŞB
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ