• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Yeni nəşrlər Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”. BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Yeni nəşrlər Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”. BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Yeni nəşrlər


  Arif Fərzəli, Bakı, “Adiloğlu”. 
  2017-ci il, 128 səh. “Tarix kitabı”.


  BU, ARİF FƏRZƏLİDİR...

  Arif Fərzəli səksəninci illərin o gur şeir axınında ədəbiyyata gəldi. Elə bir dövrdə ki, hər zaman olduğu kimi seçilmək, fərqlənmək, öz məxsusi deyim tərzini, dünyaya, həyata poetik görümünü hifz eləmək o qədər də asan deyildi. "Səksənincilər" sırasında istedadlı cavanlar az deyildi və çox keçmədən onların əksəriyyəti poeziyada etiraf olundular - Adil Mirseyid, Akif Səməd, Əjdər Ol, Əlisəmid Kür, Ramiz Qusarçaylı, Ağacəfər Həsənli, Nisəbəyim, Namizəd Xalidoğlu, Sabir Sarvan, Məmməd İlqar, Zirəddin Qafarlı, Zahid Sarıtorpaq, Adil Cəmil, Saday Şəkərli, Mahirə Abdulla, Akif Əhmədgil, Əbülfət Mədətoğlu imzaları bir ədəbi nəslin formalaşdığını sübut etdi. Onlar şeirləri ilə ədəbiyyatda yeni bir SƏS (əlbəttə, bir nəslin SƏSi) yaratdılar. Eyni ədəbi nəslə mənsub olan bu şairlərin mövzuları bir-birinə yaxın olsa da, yazı tərzi, poetik ifadə üsulu bir-birinə bənzəmirdi. İndi bu nəsil ədəbiyyatımızın öncül sıralarından birini təşkil edir, yaşı altmışa çatan və altmışı təzəcə ötüb keçən bu şairlər artıq keçən əsrin doxsanıncı illərindən etiraf olunmuşlar. Çox təəssüf ki, Adil Mirseyid, Akif Səməd, Sabir Sarvan dünyalarını dəyişdilər, amma təbii ki, ədəbiyyat tariximizdə izləri qaldı.
  Arif Fərzəlinin də 61 yaşı var və o, bir gün belə Bakıda yaşamasa da, ömrü-günü doğulduğu kənddə - Masallı rayonunun Xırmandalı kəndində keçsə də, həmin o ədəbi nəslin istedadlı nümayəndələrindən biridir. "Şair üçün əyalətdə, ya Bakıda yaşamağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur, təki istedad olsun" fikrini təsdiq edən şairlərdən biri oldu.
  Arif Fərzəli Xudakərim Fərzəliyevin oğludur. Xudakərim müəllim cənub bölgəsində tanınan, sevilən ziyalılardan biri idi və təkcə kənd müəllimi kimi deyil, həm də bir şair kimi tanınırdı. Özü də bəhri-təvil ustası kimi. Əlbəttə, "ot kökü üstə bitər" və Arifin də şeirə, sənətə meyl etməsində Xudakərim müəllimin böyük təsiri olub.
  Arif Fərzəli kimya müəllimidir, amma Qorki adına Moskva Ədəbiyyat İnstitutunun poeziya şöbəsini qiyabi bitirib və bununla təsdiq edib ki, o, ədəbiyyata daha ciddi yanaşır.
  Arif Fərzəli Vətənini, elini, obasını, kəndini sevən bir şairdir və mənim fikrimcə, hər hansı şair haqqında söhbətə də elə bu nöqtədən başlamaq lazımdır. Təbiət şeiri də, məhəbbət şeiri də bundan sonra gəlir.

  Dilinin ucunda
  ilk sözün nübarı,
  çoxdan gözləyirdim
  bu baharı.
  Çörək desən-çörəyin olar,
  su desən-suyun olar,
  ana desən-anan olar.
  Amma ilk dəfə
  vətən de, qızım!
  Vətənin olsun-
  çörəyin də olacaq,
  suyun da olacaq,
  anan da olacaq.

  Bu şeiri Arf Fərzəli 31 il bundan əvvəl yazıb və bu 31 il ərzində Arifin şeirlərindən Vətən rayihəsi əksilməyib. Vətəndən yazmaq, təbii ki, onu çılpaq və ritorik, şablon ifadələrlə, yavan-yalxı sözlərlə tərənnüm etmək deyil. Əgər özünü Vətənin bir zərrəsi hesab edirsənsə və həm də şairsənsə, yazdığın şeir də Vətənin adına layiq olmalıdır. Arifin birbaşa tərənnüm, vəsf şeirləri yoxdur, o, həmişə mədhdən, tərifdən qaçıb. Vətənin başına gələn fəlakət, tarixin keçmişində yaşanan kədərli olaylar da düşündürüb onu, uğurlar da. "Qanlı şənbə duası" şeirini oxuyuram və 20 yanvar faciəsi ilə onlarla, yüzlərlə oxuduğum şeirlərdən bircəsinə belə oxşamır bu şeir:

  Səni and verirəm öz qüdrətinə,
  Müqəddəs adına and verrəm səni!
  Bu qəmi-qüssəni çox görmə mənə,
  Alma bu kədərin əlindən məni.

  Qoy könül dolusu göynəyim bir az,
  Qoy dil-dodağımı çeynəyim bir az,
  Qanlı köynəyimi iyləyim bir az...

  Müasir şeir obrazlar, poetik çalarlar üzərində qurulan şeirdir. Adicə bir tarix kitabında poeziyanın arayıb-axtardığı təkcə hadisələr, vuruşlar, müharibələr, şəxsiyyətlər deyil. Arifin "Tarix kitabı"nda əsas obraz nə qədər təəccüblü səslənsə də Sağ əlin barmaqlarıdır. Bu obraz şeirin özəyinə çökür, assosiativ çalara bürünüb zərrədən tama doğru yol gedir.

  Səhifələr cəng meydanı,
  sətirləri səngər kimi,
  Babəkin
  şaqqalanmış qollarına sarı
  süründülər
  beş yaralı əsgər kimi
  sağ əlimin barmaqları.

  Mənim çox sevdiyim dahi V.Q.Belinski yazırdı ki: "Poeziya həyatı, bir imkan kimi, yaradıcı surətdə yenidən yaratmaqdır. Buna görə də, o şey ki, həyatda ola bilməz, o - poeziyada da yalandır; başqa sözlə, həyatda ola bilməyən şey poetik də ola bilməz... Poeziya təkcə kitablarda deyil: - O, həyatın öz nəfəsindədir".
  Arif Fərzəlinin şeirləri də, həyatdan, yaşadığı mühitdən gələn təsirləri, intibaları əks etdirir. Amma təkrar edim ki, Arifin şeiri o zaman uğurldu alınır ki, orada şeirin mahiyyətini təşkil edən, ona ruh və can verən bədii təsvir vasitələri öz əksini tapır. Baxın:
  Uçqunu, daşqını almaz eyninə,
  Almaz qayalarla döş-döhə durar.
  Buludu, dumanı geyər əyninə,
  Bu kənd şimşəklərə soba yandırar.

  Bir kənd görünürdü dağ ətəyində,
  Qayadan asılan nənniydi bu kənd.
  Yığmışdı əlinə çən ətəyini,
  Qurşağı noğullu nənəydi bu kənd.

  Arif Fərzəli bu günün həqiqətləri ilə yaşayan şairdir. Amma "dövran" şairi deyil, yəni sovet dönəmində olduğu kimi liderlərə, əmək qabaqcıllarına şeirlər həsr etsin. Bu günün şairi son dərəcə mürəkkəb, təzadlı, xaotik dövrümüzün, amma heç vaxt gələcək haqqında ümidimizi itirmədiyimiz çağımızın həqiqətlərini qələmə almalıdır. Bu həqiqətlərin içində "tənha adamın yuxularından" tutmuş divardan asılmış əsgər şəkillərinə qədər, bugünkü toy bazarının milli adətlərimizin üstünə çökməsindən tutmuş qələmin, sözün müqəddəsliyinə qədər hər şeyi taparsan.
  Arif yaşadığı o balaca kənddən dünyaya, kainata, Yerə, Göyə, insan cəmiyyətinə, təbiətə boylana bilir. Və onun şeirlərində sevgi əzəblarını da duya bilərsən:

  Sağım durub öz solumu qarğıyar,
  Kim girdi ki, özüm girdim araya.
  Bu ürəyi, bu taleyi yarıya
  Böləmmədim bu sevdanın yolunda.

  Öz əlimnən qayçılandım bir ömür,
  Qamçıladım-qamçılandım bir ömür.
  Bir buluddum, damcılandım bir ömür,
  Sellənmədim bu sevdanın yolunda.

  Nə üstünə çaxa bildim özümü,
  Nə üstündən yığa bildim izimi.
  Dədə kərəm, külün tutsun gözümü,
  Öləmmədim bu sevdanıun yolunda.

  Arif Fərzəli bir neçə ildi ki, səs tellərindən əziyyət çəkir, çətin danışır. Amma şeirlərində mən onun gur səsini eşidirəm. Arif pıçıltıyla danışmağı sevmir, şeirlərində də səssizlik, sükunət hiss eləmədim. Amma bunun əksinə qışqırtı, bağırtı da yoxdu. SƏS var, Səda var, həzinliyi də, kövrəkliyi də, etirazı da, sevincini ifadə etmyi də, qəmini bizimlə bölüşməyi də o SƏSdən gəlir. Həyatı, dünyanı, insanları sevir: "Dünya yaşamalı dünyadı elə, Öpüb oxşamalı dünyadı, qardaş" deyir.
  Masallının Muğan çölündə-Xırmandalı kəndində, bir ocaq başında, nəvə şirinliyində, isti təndir çörəyinin ətrində... və bir də özü üçün yaratdığı və heç bir zaman ayrıla bilmədiyi şeir dünyasında yazır-yaradır ARİF FƏRZƏLİ.

    Vaqif YUSİFLİ, 
   Filologiya elmləri doktoru, Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət 
   İşçisi, “Azərbaycan” jurnalının baş redaktor müavini.
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 15:01 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının bayram təbriki
  2. 20:01 Masallıda mobil qrupların fəaliyyəti davam etdirilir
  3. 18:47 Masallıda RİH başçısı tərəfindən vətəndaşların növbəti videoqəbulu
  4. 17:43 Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
  5. 20:16 Dövlət-vətəndaş həmrəyliyinə töhfə: kölgədən işığa doğru
  6. 18:33 Masallıda vətəndaşların videoformatda qəbulu davam edir
  7. 18:24 Masallıda “Rəsm və əl işləri” müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırılıb
  8. 18:04 Masallıda vətəndaşların onlayn qəbulu davam edir
  9. 18:08 Masallıda vətəndaşların onlayn qəbulu ənənə halını alıb
  10. 10:04 Masallıda kompyuter oyunu üzrə onlayn qaydada rayon birinciliyi keçirilib
  11. 09:48 Masallıda 38 min əhalinin istifadə etdiyi yol yenidən qurulub
  12. 22:48 Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib
  13. 20:03 Masallı rayonunda dövlət qurumları və könüllü təşkilatlar əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərir
  14. 19:24 Masallıda vətəndaşların növbəti onlayn qəbulu
  15. 12:20 18 may Beynəlxalq Muzeylər günüdür
  16. 11:43 Masallıda kümçülərə 125 qutu ipəkqurdu toxumu paylanılıb
  17. 18:53 Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı yaz-tarla işlərinin gedişi ilə tanış olub
  18. 18:31 Masallı məktəbliləri “Virtual əlaçı” bilik yarışmasının qalibidir
  19. 18:21 Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısı vətəndaşların növbəti onlayn qəbulunu keçirdi
  20. 18:16 Kənd qadınlarının koronavirusla mübarizəyə sosial dəstək aksiyaları
  21. 17:08 YAP Masallı rayon təşkilatı konfrans keçirib
  22. 21:15 Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vətəndaşların növbəti onlayn qəbulunu keçirdi
  23. 18:30 Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı onlayn müşavirə keçirdi
  24. 14:18 “Vətənimizə virtual səyahət” - MASALLI
  25. 14:10 Masallı Rayon Mərkəzi Kitabxanası oxuculara onlayn xidmət göstərir
  26. 19:51 Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının növbəti onlayn qəbulu
  27. 20:08 Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vətəndaşları onlayn qəbul edib
  28. 12:07 Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupunun Zirvə görüşü bir daha ölkəmizə və Prezidentimizə olan inamın, etibarın və etimadın göstəricisidir
  29. 12:00 Vəzifəli şəxslərin qanunazidd hərəkətlərinin qarşısının alınması və vətəndaş-məmur münasibətlərinin daha sağlam prinsiplər üzərində qurulması ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir
  30. 11:57 Masallıda gənc kadrların işlə təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır
  31. 11:00 Masallı məktəblisi respublika müsabiqəsinin mükafatçısıdır
  32. 21:00 Masallıda ümummili liderin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş onlayn konsert keçirilib
  33. 14:06 Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə ağac əkib
  34. 13:12 Dünyanın görkəmli dövlət və siyasi xadimləri ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında
  35. 12:00 Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
  36. 14:00 Masallıda Böyük Vətən Müharibəsi veteranları evlərində ziyarət olunub
  37. 13:42 Masallıda onlayn qaydada keçirilən yarışların qalibləri mükafatlandırılıb
  38. 12:00 Prezident İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarını ziyarət edib
  39. 11:30 Masallı kümçüləri bu il bol məhsul götürməyə iddialıdır
  40. 09:00 QARABAĞIN TACI
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    May 2020    »
  BeÇaÇCaCŞB
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ