• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması

  Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması

  Şərəf tariximiz – Milli Qurtuluş Günü
   
  Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması
   
  “Müstəqil Azərbaycan dövləti günü-gündən möhkəmlənəcək, inkişaf edəcək və müstəqilliyini heç zaman əldən verməyəcəkdir”.                                                                    
                                                                             Heydər ƏLİYEV, 
                                                                              Ümummilli Lider.
   
  1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Ermənistanın işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü respublikada vəziyyəti gərginləşdirirdi. Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri olmuş (1969-1982), daha sonra Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I müavini Heydər Əliyev 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri oldu.
  90-cı illərin əvvəllərində insanlar Heydər Əliyevin fəal siyasətə dönüşünə Azərbaycanın milli qurtuluşunun başlanğıcı kimi baxırdılar. Ulu Öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi qəbul etdiyi müdrik qərarlar, həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər yeni müstəqillik qazanmış dövlətin aparmalı olduğu islahatların mahiyyətini təşkil edirdi.
   
  27 il öncə dövlətçiliyimiz yox olmaq təhlükəsindən xilas edildi. Xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Ümummilli Lider öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu. Ölkədəki gərginlik və qarşıdurma səngidi, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Separatçıların respublikanı parçalamaq kimi məkrli niyyətlərinə layiqli cavablar verildi. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyimizin konsepsiyasını yaratdı. Bu dahi şəxsiyyətin uğurlarını qısqanclıqla qarşılayanlar ona mane olmağa çalışsalar da Heydər Əliyevin böyük potensialı Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantına çevrildi. Onun özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliyyəti, qətiyyəti, müdriklik və uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, hər kəs bir ideya ətrafında birləşdi.
  17 noyabr 1990-cı ildə üçrəngli Azərbaycan Bayrağının dövlət rəmzi kimi qəbul edil­mə­si məhz cəsarətli və uzaq­görən dövlət xadimi Heydər Əliyev tə­rə­findən həyata keçirildi. Müstəqillik Aktı qəbul olundu. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının  Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə Naxçı­van­da Dünya Azərbaycanlı­la­rı­nın Həmrəylik Gününün müəyyən olunması ilə dünyada azərbaycançılıq anlayışı meydana çıxdı və ge­niş bir hərə­ka­tın əsası qoyuldu. Hakim dairələrin törətdikləri süni maneələrə baxmayaraq, ölkə ziyalılarının təkidli çağırışları və xalqın etimadı sayəsində 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirilən təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi və Heydər Əliyev partiyanın sədri seçildi. O zamankı hakimiyyət dairələrinin YAP-ın yaranmasına göstərdikləri maneələr, ardıcıl təzyiqlər bu yola qədəm qoyan insanları özlərinin ali məqsədlərindən döndərə bilmədi. Ümummilli Liderin nüfuzu, xalqın ona göstərdiyi misilsiz etimad Yeni Azərbaycan Partiyasının qısa müddətdə təşkilatlanmasına, ölkənin bütün regionlarında özəklərini yaratmasına və 6 ay sonra hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı. Ulu Öndər Azərbaycanın söykəndiyi dəyərlərdən danışarkən deyirdi: "Yeni Azərbaycan Partiyasının demokratik, hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində irəli sürdüyü müddəalar Azərbaycan xalqının söykəndiyi əsas prinsiplər hesab olunmalıdır”.
   
  1997-ci ilin 27 iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun günü bayram kimi rəsmiləşdi, 1998-ci ildə bu tarixi günə dövlət statusu verildi.
  1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya gətirən yol, Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin qurtuluş yolu oldu.
  Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanı böyük uğursuzluqdan qurtardı. Ölkəmizin iqtisadiyyatı əvvəlki kimi davam etsəydi, bizi fəlakət gözləyirdi. Respublikamızın inkişaf mərhələsi, dünya birliyinə inteqrasiyası başlandı. Müstəqilliyimiz əbədiliyə və dönməzliyə çevrildi. Dövlət hakimiyyəti möhkəm­lən­dirildi, təhlükəsizliyi təmin edildi. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Azərbaycanda təcrübəli mütəxəs­sis­lər, ziyalı-siyasətçilər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri əsasında milli parla­men­tarizm formalaşdırıldı.
   
  Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi dünya siyasətində Azərbaycan haqqında yaranmış qeyri-obyektiv münasibəti və baxışları alt-üst etdi. Onun uzaqgörən siyasəti addım-addım Avropaya pəncərə açdı, BMT-nin yüksək kürsüsündən dünyaya yayıldı.
  Ulu Öndərin elan etdiyi yeni neft strategiyası Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafının rəhninə çevrildi. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda dünyanın 8 ölkəsindən 11 iri neft şirkətilə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Heydər Əliyevin əzmkarlığı nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsinə dair sazişin imzalanması mümkün oldu.
  Bu siyasi qayıdış Azərbaycanı azərbaycanlılara, milləti özünə qaytardı. Ulu Öndər ölkəmizə müdrik dövlət idarəçilik metodunu gətirdi və seçkiyə, xalqın etimadına əsaslanan mexanizm yaratdı. Buna görə də hüquqi dövlət sisteminin formalaşması birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əbədiyaşar liderin gərgin əməyi sayəsində 1995-ci il noyabrın 12-də xalq referenduma gedərək öz dövlətçiliyinin əsas hüquqi istiqamətlərini müəyyənləşdirdi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını qəbul etdi.
  Aqrar sahədə ciddi dönüş yaratmaq məqsədilə ilk növbədə kənd təsərrüfatında mövcud olan tənəzzülün qarşısı alındı, islahatlara başlanıldı. MDB-yə daxil olan digər respublikalarla müqayisədə çox qısa bir vaxtda sovxoz və kolxozlar ləğv olunaraq onların torpaqları və əmlakı pulsuz olaraq kəndlilərə paylandı. 1997-ci ildə Heydər Əliyev milyonlarla insanın çörək təknəsi olan torpağın ədalətlə özəlləşdirilməsinə nail oldu.
  Azərbaycanda təsərrüfat, səhiyyə, incəsənət, ədəbiyyat, tarix və digər elə bir sahə yox idi ki, Heydər Əliyev onunla maraqlanmasın, dirçəltməsin. Ulu Öndər xalqının hər bir şəxsinin inkişafı üçün çalışırdı.
  Xalqın milli nailiyyət simvoluna çevrilmiş bu tarixi şəxsiyyətin rəhbərliyi altında əldə olunan uğurların ən mühümü müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanın yeni tarixi məhz Ulu Öndərin liderliyi və müəllifliyilə yaranıb. Respublikamızın hərtərəfli inkişafı üçün onun hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqil dövlətimizin gücləndirilməsi, iqtisadi qüdrətinin artırılması, xalqımızın layiq olduğu xoşbəxt həyata qovuşması işinə xidmət edəcək.
  Qeyri-adi enerji və təşkilatçılıq qabiliyyətilə fərqlənən, mahiyyətcə qurucu və yaradıcı olan, öncəgörmə qabiliyyətinə və siyasi fəhmə malik Ulu Öndər hələ sağlığında əfsanəyə çevrildi. O, özünün cismani yoxluğu dövründə də milli ideyaları davam və inkişaf etdirməyə qabil lideri yetişdirdi. Heydər Əliyevin formalaşdırdığı möhkəm təməllər üzərində Azərbaycanı tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə gətirib çıxaran məhz onun yetirməsi – Prezident İlham Əliyev oldu. Mütərəqqi idarəçilik prinsiplərilə cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibinə çevrilmiş dövlət başçımız məsuliyyətli və şərəfli vəzifəsini inamla icra edir. Heydər Əliyev ideyalarının vəmöhtərəm Prezidentimizin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan tək regionda deyil, dünyada sayılıb-seçilən ölkədir. Onun ölkəmizə qazandırdığı nailiyyətlər təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Türk dünyasının, islam aləminin gələcəyinə işıq salır. Dövlət başçımızın, həmçinin Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın timsalında Azərbaycan bəşəriyyətə şəfqəti, xeyirxahlığı, mədəniyyətlərarası dialoqu, sülh və tolerantlığı aşılayır, ölkələr və cəmiyyətlər arasında mənəvi körpüyə çevrilir. Ən əsası odur ki, xalqla vətəndaşların, dövlətin bir-birinə qarşılıqlı inamı var.
  Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü, yəni ötən 51 il həm də tariximizin ən şərəfli mərhələsidir, böyük inkişaf və möhtəşəm quruculuq dövrüdür. Heydər Əliyev dühasının mənalı ömür yolunun hər anı, hər səhifəsi bugünkü və gələcək nəsillərə nümunə olacaq canlı və unudulmaz tarixdir. Hakimiyyətdə olduğu 34 il müddətində Ulu Öndər xalqının tarixi mənafeyi uğrunda əzmlə mübarizə aparmış, ictimai-siyasi proseslərdə daim yeri olmuşdur.
  Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr minilliklər boyu davam edən dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsidir. Bu, bizim – Yeni Azərbaycanımızın tarixidir və bu şərəfli tariximizlə fəxr edirik.

   
              Seyfəddin ƏLİYEV,
             Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri.
   шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 20:34 Masallılı heykəltəraş Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının büstünü hazırlayıb
  2. 19:43 Masallıda şəhid Nurlan Əbilovun doğum günü qeyd edilib
  3. 14:09 Masallıda şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş virtual kompozisiya nümayiş olunub
  4. 11:46 Peyvənd sertifikatı
  5. 11:43 COVİD-19 pandemiyasına qarşı Azərbaycanda həyata keçirilən vaksinasiya
  6. 21:45 Masallı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə ekskursiya
  7. 21:28 Masallıda COVID-19 pasportu olmayanlar toylara buraxılmayıblar
  8. 19:54 Masallıda şəhid Sübhan Həsənovun doğum günü qeyd olunub
  9. 15:42 Masallılı güləşçi dünya ikincisi oldu
  10. 12:53 Masallıda Gənclər və İdman Nazirliyinin yaranma günü ilə bağlı tədbir
  11. 12:38 Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı
  12. 12:37 Azərbaycanın Zəfəri Ermənistanın ideoloji süqutu deməkdir
  13. 16:42 Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması
  14. 16:41 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun yaradılması istiqamətində fəal işlər görülür
  15. 16:01 Masallının Boradigah qəsəbəsində uşaq-əyləncə mərkəzi yaradılır
  16. 21:17 Masallıda 22 İyul – Milli Mətbuat Günü
  17. 18:41 Masallıda tədbir – "Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan mətbuatının inkişaf tarixi"
  18. 18:25 Masallıda Qurban payları paylanılıb
  19. 20:30 Prezident İlham Əliyev rusiyalı həmkarı ilə görüşüb
  20. 15:53 Masallıda karantin qaydalarını pozan şadlıq sarayları aşkarlanıb
  21. 20:47 Şuşada vəhdət və birlik əks olunur
  22. 14:20 "MƏTBUAT CƏMİYYƏTİN GÜZGÜSÜDÜR"
  23. 10:54 Prezident Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
  24. 20:58 Masallıda uşaqlar üçün ustad dərsləri təşkil edilib
  25. 07:56 Masallıda taekvondo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  26. 17:23 Masallı pəhləvanları Respublika turnirinin qalibidir
  27. 16:24 Şəhid ailələri və müharibə əlilləri daim dövlət qayğısı ilə əhatə olunacaqlar
  28. 16:20 Qoşulmama hərəkatı
  29. 16:06 Mediamız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur
  30. 12:21 Masallı RİH başçısı şəhərdəki abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olub
  31. 23:13 MÖCÜZƏ ALƏMİNİN BAL ƏTRİ…
  32. 21:25 Prezident İlham Əliyev Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib
  33. 15:57 Masallıda şahmat üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub
  34. 15:45 Masallıda mayor Anar Novruzovun şəhid olmasının ildönümü qeyd olunub
  35. 22:22 “QƏHRƏMANLIQ QALASI”
  36. 18:26 Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər nazirlərinin aralıq konfransında videoformatda çıxışı təqdim olunub
  37. 17:55 Masallı şəhərində 22 küçənin asfaltlanması yekunlaşıb
  38. 18:06 Masallıda tütün yığımına başlanılıb
  39. 17:57 Masallıda indiyədək 39 min tondan çox tərəvəz istehsal olunub
  40. 17:50 Azərbaycanda Qurban bayramının qeyd edilməsi
  «    Avqust 2021    »
  BeÇaÇCaCŞB
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ