• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması

  Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması

  Şərəf tariximiz – Milli Qurtuluş Günü
   
  Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması
   
  “Müstəqil Azərbaycan dövləti günü-gündən möhkəmlənəcək, inkişaf edəcək və müstəqilliyini heç zaman əldən verməyəcəkdir”.                                                                    
                                                                             Heydər ƏLİYEV, 
                                                                              Ümummilli Lider.
   
  1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Ermənistanın işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü respublikada vəziyyəti gərginləşdirirdi. Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri olmuş (1969-1982), daha sonra Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I müavini Heydər Əliyev 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri oldu.
  90-cı illərin əvvəllərində insanlar Heydər Əliyevin fəal siyasətə dönüşünə Azərbaycanın milli qurtuluşunun başlanğıcı kimi baxırdılar. Ulu Öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi qəbul etdiyi müdrik qərarlar, həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər yeni müstəqillik qazanmış dövlətin aparmalı olduğu islahatların mahiyyətini təşkil edirdi.
   
  27 il öncə dövlətçiliyimiz yox olmaq təhlükəsindən xilas edildi. Xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Ümummilli Lider öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu. Ölkədəki gərginlik və qarşıdurma səngidi, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Separatçıların respublikanı parçalamaq kimi məkrli niyyətlərinə layiqli cavablar verildi. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyimizin konsepsiyasını yaratdı. Bu dahi şəxsiyyətin uğurlarını qısqanclıqla qarşılayanlar ona mane olmağa çalışsalar da Heydər Əliyevin böyük potensialı Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantına çevrildi. Onun özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliyyəti, qətiyyəti, müdriklik və uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, hər kəs bir ideya ətrafında birləşdi.
  17 noyabr 1990-cı ildə üçrəngli Azərbaycan Bayrağının dövlət rəmzi kimi qəbul edil­mə­si məhz cəsarətli və uzaq­görən dövlət xadimi Heydər Əliyev tə­rə­findən həyata keçirildi. Müstəqillik Aktı qəbul olundu. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının  Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə Naxçı­van­da Dünya Azərbaycanlı­la­rı­nın Həmrəylik Gününün müəyyən olunması ilə dünyada azərbaycançılıq anlayışı meydana çıxdı və ge­niş bir hərə­ka­tın əsası qoyuldu. Hakim dairələrin törətdikləri süni maneələrə baxmayaraq, ölkə ziyalılarının təkidli çağırışları və xalqın etimadı sayəsində 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirilən təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi və Heydər Əliyev partiyanın sədri seçildi. O zamankı hakimiyyət dairələrinin YAP-ın yaranmasına göstərdikləri maneələr, ardıcıl təzyiqlər bu yola qədəm qoyan insanları özlərinin ali məqsədlərindən döndərə bilmədi. Ümummilli Liderin nüfuzu, xalqın ona göstərdiyi misilsiz etimad Yeni Azərbaycan Partiyasının qısa müddətdə təşkilatlanmasına, ölkənin bütün regionlarında özəklərini yaratmasına və 6 ay sonra hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı. Ulu Öndər Azərbaycanın söykəndiyi dəyərlərdən danışarkən deyirdi: "Yeni Azərbaycan Partiyasının demokratik, hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində irəli sürdüyü müddəalar Azərbaycan xalqının söykəndiyi əsas prinsiplər hesab olunmalıdır”.
   
  1997-ci ilin 27 iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun günü bayram kimi rəsmiləşdi, 1998-ci ildə bu tarixi günə dövlət statusu verildi.
  1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya gətirən yol, Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin qurtuluş yolu oldu.
  Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanı böyük uğursuzluqdan qurtardı. Ölkəmizin iqtisadiyyatı əvvəlki kimi davam etsəydi, bizi fəlakət gözləyirdi. Respublikamızın inkişaf mərhələsi, dünya birliyinə inteqrasiyası başlandı. Müstəqilliyimiz əbədiliyə və dönməzliyə çevrildi. Dövlət hakimiyyəti möhkəm­lən­dirildi, təhlükəsizliyi təmin edildi. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Azərbaycanda təcrübəli mütəxəs­sis­lər, ziyalı-siyasətçilər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri əsasında milli parla­men­tarizm formalaşdırıldı.
   
  Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi dünya siyasətində Azərbaycan haqqında yaranmış qeyri-obyektiv münasibəti və baxışları alt-üst etdi. Onun uzaqgörən siyasəti addım-addım Avropaya pəncərə açdı, BMT-nin yüksək kürsüsündən dünyaya yayıldı.
  Ulu Öndərin elan etdiyi yeni neft strategiyası Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafının rəhninə çevrildi. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda dünyanın 8 ölkəsindən 11 iri neft şirkətilə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Heydər Əliyevin əzmkarlığı nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsinə dair sazişin imzalanması mümkün oldu.
  Bu siyasi qayıdış Azərbaycanı azərbaycanlılara, milləti özünə qaytardı. Ulu Öndər ölkəmizə müdrik dövlət idarəçilik metodunu gətirdi və seçkiyə, xalqın etimadına əsaslanan mexanizm yaratdı. Buna görə də hüquqi dövlət sisteminin formalaşması birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əbədiyaşar liderin gərgin əməyi sayəsində 1995-ci il noyabrın 12-də xalq referenduma gedərək öz dövlətçiliyinin əsas hüquqi istiqamətlərini müəyyənləşdirdi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını qəbul etdi.
  Aqrar sahədə ciddi dönüş yaratmaq məqsədilə ilk növbədə kənd təsərrüfatında mövcud olan tənəzzülün qarşısı alındı, islahatlara başlanıldı. MDB-yə daxil olan digər respublikalarla müqayisədə çox qısa bir vaxtda sovxoz və kolxozlar ləğv olunaraq onların torpaqları və əmlakı pulsuz olaraq kəndlilərə paylandı. 1997-ci ildə Heydər Əliyev milyonlarla insanın çörək təknəsi olan torpağın ədalətlə özəlləşdirilməsinə nail oldu.
  Azərbaycanda təsərrüfat, səhiyyə, incəsənət, ədəbiyyat, tarix və digər elə bir sahə yox idi ki, Heydər Əliyev onunla maraqlanmasın, dirçəltməsin. Ulu Öndər xalqının hər bir şəxsinin inkişafı üçün çalışırdı.
  Xalqın milli nailiyyət simvoluna çevrilmiş bu tarixi şəxsiyyətin rəhbərliyi altında əldə olunan uğurların ən mühümü müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanın yeni tarixi məhz Ulu Öndərin liderliyi və müəllifliyilə yaranıb. Respublikamızın hərtərəfli inkişafı üçün onun hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqil dövlətimizin gücləndirilməsi, iqtisadi qüdrətinin artırılması, xalqımızın layiq olduğu xoşbəxt həyata qovuşması işinə xidmət edəcək.
  Qeyri-adi enerji və təşkilatçılıq qabiliyyətilə fərqlənən, mahiyyətcə qurucu və yaradıcı olan, öncəgörmə qabiliyyətinə və siyasi fəhmə malik Ulu Öndər hələ sağlığında əfsanəyə çevrildi. O, özünün cismani yoxluğu dövründə də milli ideyaları davam və inkişaf etdirməyə qabil lideri yetişdirdi. Heydər Əliyevin formalaşdırdığı möhkəm təməllər üzərində Azərbaycanı tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə gətirib çıxaran məhz onun yetirməsi – Prezident İlham Əliyev oldu. Mütərəqqi idarəçilik prinsiplərilə cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibinə çevrilmiş dövlət başçımız məsuliyyətli və şərəfli vəzifəsini inamla icra edir. Heydər Əliyev ideyalarının vəmöhtərəm Prezidentimizin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan tək regionda deyil, dünyada sayılıb-seçilən ölkədir. Onun ölkəmizə qazandırdığı nailiyyətlər təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Türk dünyasının, islam aləminin gələcəyinə işıq salır. Dövlət başçımızın, həmçinin Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın timsalında Azərbaycan bəşəriyyətə şəfqəti, xeyirxahlığı, mədəniyyətlərarası dialoqu, sülh və tolerantlığı aşılayır, ölkələr və cəmiyyətlər arasında mənəvi körpüyə çevrilir. Ən əsası odur ki, xalqla vətəndaşların, dövlətin bir-birinə qarşılıqlı inamı var.
  Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü, yəni ötən 51 il həm də tariximizin ən şərəfli mərhələsidir, böyük inkişaf və möhtəşəm quruculuq dövrüdür. Heydər Əliyev dühasının mənalı ömür yolunun hər anı, hər səhifəsi bugünkü və gələcək nəsillərə nümunə olacaq canlı və unudulmaz tarixdir. Hakimiyyətdə olduğu 34 il müddətində Ulu Öndər xalqının tarixi mənafeyi uğrunda əzmlə mübarizə aparmış, ictimai-siyasi proseslərdə daim yeri olmuşdur.
  Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr minilliklər boyu davam edən dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsidir. Bu, bizim – Yeni Azərbaycanımızın tarixidir və bu şərəfli tariximizlə fəxr edirik.

   
              Seyfəddin ƏLİYEV,
             Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri.
   шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 18:02 Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasəti əbədiyaşardır
  2. 18:47 Masallı RİH başçısı növbəti onlayn qəbul keçirib
  3. 12:08 VƏTƏNDASŞLIQ BORCU, VƏTƏNDAŞ QÜRURU
  4. 19:38 Masallıda tütün yığımına başlanılıb
  5. 15:33 Masallı Rayon Mənzil İstismar Sahəsi təmizlik işlərini davam etdirir
  6. 15:00 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Masallıda reyd keçirib
  7. 09:49 Masallının Sığdaş kənd sakinindən nümunəvi addım
  8. 17:31 Masallı RİH başçısı tərəfindən vətəndaşların növbəti videoqəbulu
  9. 12:52 Masallıda pandemiya ilə bağlı görülmüş işlər barədə
  10. 11:28 Masallıda karantin qaydalarının pozulması hallarına qarşı reydlər
  11. 21:09 Masallıda təhsil işçilərinin onlayn müşavirəsi keçirilib
  12. 20:00 Masallıda növbəti virtual qəbul keçirilib
  13. 21:18 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısından yeni təyinatlar
  14. 12:40 MASALLIDA QADIN MOLLALARLA MAARİFLƏNDİRİCİ VİDEOMÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB
  15. 19:49 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsilə bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısının geniş tərkibdə onlayn müşavirəsi keçirilib
  16. 20:47 MASALLIDA “MƏNİM POLİSİM” ADLI SOSİAL AKSİYA KEÇİRİLİB
  17. 20:25 Masallı RİH başçısı növbəti onlayn qəbul keçirib
  18. 20:20 Koronavirusun profilaktikası çərçivəsində Masallıda reydlər davam etdirilir
  19. 18:35 Masallıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yeni inşa olunacaq uşaq bağçasının təməli qoyuldu
  20. 17:20 Milli mətbuatımızın 145 illik yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd olunacaq
  21. 19:27 MASALLIDA TAXIL BİÇİNİ BAŞA ÇATDI
  22. 18:00 MASALLIDA İCRA BAŞÇISININ NÖVBƏTİ VİRTUAL QƏBULU
  23. 15:57 Masallıda karantin rejiminə ciddi nəzarət olunur
  24. 10:51 Dünyanın 130-dan çox dövləti Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının təşkil olunması təşəbbüsünü dəstəklədi
  25. 14:26 MASALLININ KOLATAN KƏNDİNDƏ YOLLAR TƏMİR EDİLİR
  26. 11:56 Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında öz gücünə arxalanan və heç kimdən asılı olmayan ölkədir
  27. 11:50 MASALLI: OPERATİV QƏRARGAH (COVİD–19)—QAYNAR XƏTT
  28. 18:30 Masallıda pandemiya ilə bağlı tədbirlər davam edir
  29. 18:11 Kərim Ağayev “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub - MASALLI
  30. 18:03 Masallıda RİH başçısı növbəti onlayn qəbulunu keçirib
  31. 18:28 Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IV qrant müsabiqəsinin nəticələri
  32. 18:00 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsilə bağlı onlayn müşavirə keçirilib
  33. 17:00 MASALLI RİH BAŞÇISININ NÖVBƏTİ VİRTUAL QƏBULU
  34. 15:34 MASALLIDA - Şərəfə kəndində çiyələk yığımı
  35. 14:40 MASALLIDA TÜTÜN ƏKİNİ BAŞA ÇATIB
  36. 20:22 Masallı RİH başçısının növbəti virtual qəbulu
  37. 20:18 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı onlayn müşavirə keçirilib
  38. 21:52 MASALLIDA TAXIL BİÇİNİ DAVAM EDİR
  39. 21:29 Torpağın sinəsini bəzəyən xırmandalılar
  40. 21:24 MASALLIDA BARAMA TƏDARÜKÜ DAVAM EDİR
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    İyul 2020    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ