• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Təbrik edirik! Həyatla üzbəüz

  Təbrik edirik! Həyatla üzbəüz

  Təbrik edirik!
   
  Həyatla üzbəüz

  Bu da 70 yaşın keşməkeşli təqvim günü. Həyatla üzbəüz olanda ömrün 70-ci səhifəsindən əsən meh uzaqlı-yaxınlı xatirələrin istisini, hərarətini çəkib gətirir. Təkcə istini, hərarətimi? Soyuqluq, üzlərin, sifətlərin bozluğu, ürək donduran əyri, kəc baxışlar... Azmı olub bu buz sırsıralı baxışlarla qarşılaşdığın? Bəzən dünyanın ən yüksək amalını, həqiqətini müdafiə edəndə, ağ işığı adı ilə adlandıranda belə keçilməz maneələrə, sədd-sərhədə tuş gəlir insan. Sən də dünyanın ən böyük həqiqətinin tərəfində olmusan. Bu həqiqətə sevgin, məhəbbətin ümmana dönüb, qəlbində çağlayıb, sədd-sahil tanımayıb. Vaxtilə Azərbaycanın qanını soran, yurdu quru yurda qoyan dərəbəylərin sözünə, iradəsinə qarşı çıxmaq ən azı öz taleyini mücərrəd bir məcraya yönəltmək idi. Vəzifələrdə yuva quranların mənəm-mənəmlik iddiası xaqın səsini batıranda, onların səriştəsizliyi ölkədə xaos, anarxiya, hakimiyyətsizlik yaradanda sən müdrik bir rəhbərin, Azərbaycanın əsl sahibinin, xalqa candan yananın, ölkənin gələcəyinin qarantı olacaq bir insanın portretini köksünə sıxıb Masallıda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransına gətirdin. Tanrının əlçatmaz zirvələrə qaldırdığı müdrik siyasətçinin portretini ucaya qaldırıb, alqışlar qazandın. Hadisə masallıların yaddaşındadır.
  Heydər Əliyevə onda da milyonların böyük məhəbbəti, sonsuz inamı vardı. Onda da bu müdrik şəxsiyyətə, dünyada tanınmış siyasətçiyə xalqın güvənci, etibarı böyük idi. Azərbaycana rəhbərlik edəndə xalqın güzəranına firavanlıq günəşi doğmuşdu. Azərbaycan SSRİ miqyasında ən uğurlu məmləkət sayılırdı. Ölkədə güclü sənaye, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat yaranmışdı. Bu, ulu öndərin dəst-xətti idi.
  Sonradan SSRİ kimi böyük bir ölkənin siyasi rəhbərlərindən biri olanda da idarəetmə uğurları xalqların yaddaşında qaldı.
  ...Sözü gedən hadisəni ona görə xatırladım ki, Qardaş Fətullayev məhz həmin günləri ömrünün ən fərəhli, dəyərli çağları sayır. Tez-tez xatirələrin “Simurq quşu lələyini” oda tutub həmin günlərə qayıdır. Neçə-neçə vəzifəli şəxslə, üzdəniraq “qanun keşikçisi ilə” üz-üzə gəldiyini xatırlayır.
  Bu barədə danışanda səsində haqlı iftixar və qürur duyulur:
  -Ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasına Masallıda siyasi tərəfdaş kimi 2-ci mən qoşulmuşam.
  1993-cü il fevralın 26-ı masallıların yaxşı yadındadır. Həmin gün Masallıda Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatı yaradıldı. Bu münasibətlə keçirilən konfransa sədrlik edəndə bilirdim ki, idarə rəhbəri kimi vəzifəmi itirəcək, təqiblərə məruz qalacağam. Lakin bütün bunlar dərk etdiyim həqiqət qarşısında çox kiçik hisslər idi. Konfransda partiyanın Masallı Rayon Təşkilatının sədr müavini seçildim. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın qurucusu və memarı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin yaratdığı partiyanın üzvü və fəal təbliğatçılarındanam.
  Sözünə davam edən müsahibimin həmin dövrə aid göstərdiyi sənədlərdən aydın olur ki, onun o vaxtkı rayon rəhbərinin təzyiqi ilə işdən azad olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənaye Ticarət Konsernin 19 mart 1993-cü il tarixli əmri dörd aydan sonra ləğv olunmuş, 21 iyul 1993-cü ildən əvvəlki vəzifəsinə bərpa edilmişdir.
  Bu dörd ayın mənəvi zərbələri, naratlığı isə onunçün haqqın, həqiqətin müdafiəsi müqabilində sadəcə olaraq qəbul etdiyi həyat görüntüsüdür.
  Görünür bəziləri hərəkətini həzm edə bilməmişdi. Çox adam vəzifəsindən qorxduğundan ona qarşı təqiblər, haqsız ittihamlar başlandı. İşi dəfələrlə yoxlanıldı. Heç bir səbəb olmadan bu “qabağından yeməyən” idarə rəhbəri işindən – Yerli İstehsal Kombinatının direktorluğundan çıxarıldı. Doğrudur, şəxsiyyətində əyilməzlik, yenilməzlik, döyüşkənlik, haqqa-ədalətə tapınmaq olan, cəmiyyətdə nüfuz qazanmış bu insan tezliklə “ağır oturub batman gəlməyilə” sübut etdi ki, nahaq işdən çıxarılıb. Nəinki bu aydın həqiqəti sübut etdi, eyni zamanda rəqibləri etiraf etməyə məcbur oldular. Əvvəlki işinə qayıtdı.
  Həyatın ağır tərəfini seçib həmişə. Xarakterindəki haqqa tapınmaq, mübarizlik, ədalət naminə ən çətin, başqalarının cəsarəti çatmayan işə cəsarətlə girişməsi uşaqlıqdan başlanıb.
  Rayon partiya komitəsinin büro üzvü kimi neçələrini ittihamdan, əsassız cəzadan xilas etdi. Hətta o zamanlar qılıncının dalı da, qabağı da kəsən partiya komitəsinin birinci katibinin iradəsiə əks olsa belə...
  Tərcümeyi-halı balaca bir kənddən başlanıb. 1947-ci ildə Yeddioymaq kəndində dünyaya göz açıb. 1954-cü ildə Yeddioymaq orta məktəbinin I sinfinə daxil olub. 1965-ci ildə 11-ci sinfi bitirib. Həmin il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakültəsinə qəbul olub. 1969-cu ildə ali məktəbi bitirib Yeddioymaq orta məktəbində müəllim kimi işə başlayıb. Sonradan Ali Komsomol Məktəbini bitirib. Yeddioymaq məktəbindən başlayan əmək fəaliyyəti sonradan çox yerlərə şaxələnib. Bir il altı ay müəllim işlədikdən sonra 9 il Masallı Rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışıb. Sonra 2 il Masallı Rayon Xalq Deputatları Soveti İzraiyyə Komitəsinin sədr müavini, 8 il Məişət Xidməti Kombinatının direktoru, 4 il Yerli İstehsalat Kombinatının direktoru, 25 il rayon təhsil şöbəsinin inspektoru işləmişdir.
  Seçkili orqanlarda işi də ömrün xeyli hissəsini təşkil edir. Respublika Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin Plenum üzvü – 5 il, rayon partiya komitəsinin plenum üzvü – 14 il, rayon partiya komitəsinin büro üzvü – 7 il, rayon Sovetinin Deputatı – 16 il, Masallı Şəhər Sovetinin deputatı - 4 il, Masallı-Lənkəran Seçki Dairəsinin sədri – 7 il, YAP rayon təşkilatının sədr müavini – 10 il, şura üzvü – 25, idarə heyətinin üzvü – 10 il, rayon təhsil şöbəsinin şura üzvü – 25 il, “Masallı ziyalılari” İB-nın sədri – 10 il, rayon Ağsaqqallar şurasının sədr müavini – 4 il!
  Xidmətləri dövlətin orden və medalları, fəxri fərmanlar, mükafatlarla dəyərləndirilib. Ümumittifaq Komsomolu MK-nın, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin, Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin (4 dəfə), Gürcüstan Komsomolu MK-nin, YAP Mərkəzi Aparatının, Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin (4 dəfə), rayon partiya komitəsinin (3 dəfə) və bir sıra nazirliklərinin fəxri fərmanları, yubiley nişanları, 100 dəfədən artıq pul makafatları ilə təltif olunmuşdur. “Şərəf nişanı” ordeni, “Tərəqqi”, “Əmək veteranı”, “Əməkdə fərqlənməyə görə” medallarına layiq görülmüşdür.
  Hazırda da ictimai fəaliyyətini davam etdirən Qardaş Fətullayev Masallı Rayon “Masallı ziyalıları” İctimai Birliyinin sədri, YAP rayon təşkilatının, təhsil şöbəsinin, rayon Ağsaqqallar şurasının, rayon təhsil işçiləri həmkarlar komitəsinin şura üzvü kimi fəaliyyət göstərir.
  Ötən günlərə nəzər salanda, ürəyə təskinlik gətirən nə varsa ömrün qiymətidir.
  Bu barədə sözün var ki, peşəm, dövlətə, xalqa xidmətim ömrümün mənasıdır. Dostlarım, övladlarım, nəvələrim... bu məqamda kövrəkliyi də ətrafında yaxınlarının, doğmalarının itkisi ilə əlaqədardır. Yetmiş yaşa xas yarpaq tökümü var ki, qazandığımızla yanaşı itkilərimiz də qanunauyğundur...
  Şagird, tələbə yoldaşlarımızdan, həyatda qazandığımız dostlardan, doğmalarımızdan... bir sözlə, əlimizi uzadanda çatan ətrafdakılardan neçələrini çiynimizdə son mənzilə yola salmışıq.
  İnsan ömrünün qiymətini zaman verir, yaşadığı həyat verir. Bu ömrün diktəsi belədir: Qardaş Fətullayev cəmiyyətə gərək insandır.

                                                                                                                                 Rəsul RZAYEV,
                                                                                                  “Yeni həyat” qəzetinin baş redaktor müavini.
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 19:49 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsilə bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısının geniş tərkibdə onlayn müşavirəsi keçirilib
  2. 20:47 MASALLIDA “MƏNİM POLİSİM” ADLI SOSİAL AKSİYA KEÇİRİLİB
  3. 20:25 Masallı RİH başçısı növbəti onlayn qəbul keçirib
  4. 20:20 Koronavirusun profilaktikası çərçivəsində Masallıda reydlər davam etdirilir
  5. 18:35 Masallıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yeni inşa olunacaq uşaq bağçasının təməli qoyuldu
  6. 19:27 MASALLIDA TAXIL BİÇİNİ BAŞA ÇATDI
  7. 18:00 MASALLIDA İCRA BAŞÇISININ NÖVBƏTİ VİRTUAL QƏBULU
  8. 15:57 Masallıda karantin rejiminə ciddi nəzarət olunur
  9. 10:51 Dünyanın 130-dan çox dövləti Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının təşkil olunması təşəbbüsünü dəstəklədi
  10. 14:26 MASALLININ KOLATAN KƏNDİNDƏ YOLLAR TƏMİR EDİLİR
  11. 11:56 Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında öz gücünə arxalanan və heç kimdən asılı olmayan ölkədir
  12. 11:50 MASALLI: OPERATİV QƏRARGAH (COVİD–19)—QAYNAR XƏTT
  13. 18:30 Masallıda pandemiya ilə bağlı tədbirlər davam edir
  14. 18:11 Kərim Ağayev “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub - MASALLI
  15. 18:03 Masallıda RİH başçısı növbəti onlayn qəbulunu keçirib
  16. 18:28 Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IV qrant müsabiqəsinin nəticələri
  17. 18:00 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsilə bağlı onlayn müşavirə keçirilib
  18. 17:00 MASALLI RİH BAŞÇISININ NÖVBƏTİ VİRTUAL QƏBULU
  19. 15:34 MASALLIDA - Şərəfə kəndində çiyələk yığımı
  20. 14:40 MASALLIDA TÜTÜN ƏKİNİ BAŞA ÇATIB
  21. 20:22 Masallı RİH başçısının növbəti virtual qəbulu
  22. 20:18 Masallıda xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı onlayn müşavirə keçirilib
  23. 21:52 MASALLIDA TAXIL BİÇİNİ DAVAM EDİR
  24. 21:29 Torpağın sinəsini bəzəyən xırmandalılar
  25. 21:24 MASALLIDA BARAMA TƏDARÜKÜ DAVAM EDİR
  26. 18:30 Masallıda RİH başçısı növbəti dəfə virtual qəbul keçirib
  27. 17:46 Masallıda onlayn şahmat yarışı keçirilib
  28. 11:59 Masallı məktəblilərinin Respublika Fənn Olimpiadalarında uğurlu nəticələri
  29. 11:45 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının tibb işçilərinə təbriki
  30. 11:35 Masallıda vətəndaşların növbəti onlayn-qəbulu
  31. 21:32 MASALLI - Ərkivan və Mahmudavar ərazilərində abadlıq-quruculuq işləri
  32. 19:01 Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı paralimpiyaçı Bəhruz Mirzəyevlə görüşüb
  33. 09:00 BÖYÜK QAYIDIŞ VƏ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN QORUNUB SAXLANILMASI
  34. 22:13 Masallıda çəltikçiliyə maraq getdikcə artır
  35. 12:46 Masallı RİH başçısı növbəti onlayn müşavirə keçirib
  36. 19:22 MASALLININ TAXIL ZƏMİLƏRİNDƏ
  37. 17:34 Masallı RİH başçısının növbəti virtual qəbulu
  38. 13:57 TAXIL YIĞIMI ZAMANI YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏDBİRLƏRİ
  39. 10:54 Yeni Azərbaycan tarixinin görkəmli siması
  40. 10:01 Masallıda nübar çay məhsulu yığılaraq təhvil verilib
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    İyul 2020    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ